Musiikki kuuluu kaikille
En En En

MUSIIKIN PERUSTEET

Musiikin perusteiden ryhmät (ajat ja opettajat)
lukuvuonna 2017-2018 löydät tästä linkistä: 
MUPE-ryhmät

Ilmoittautuminen ryhmiin: ke 9.8. alkaen yllä olevan MUPE-ryhmät -linkin kautta tai ilmoittautumispäivänä tiistaina 15.8. klo 16.00-18.30 musiikkiopistossa.

Musiikin perusteiden tunnit alkavat viikolla 34 (ma 21.8.) lukujärjestyksen mukaisesti.

Oppilaat voivat tarkistaa omat ryhmätietonsa tästä: MUPE-ryhmän tarkistus

Opettajien sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@ihmo.fi

Musiikin perusteiden oppilaiden tasotestaus järjestetään muista musiikkioppilaitoksista tuleville oppilaille ja muille oppilaille, jotka eivät tiedä mikä musiikin perusteiden ryhmä olisi sopivin. Tilaisuudessa voi myös viimeistellä keväällä kesken jääneitä suorituksia.

Tasotestauspäivät:

to 17.8. klo 17.00 luokassa A26
pe 18.8. klo 16.00 luokassa A26

Ilmoittautuminen tasotestauspäivään sähköpostilla: ihmo@ihmo.fi

 

Musiikin perusteet - Mupe (teoria, säveltapailu)

Musiikkiopistossa laajan oppimäärän mukaiseen opinto-ohjelmaan kuuluva musiikin perusteiden opiskelu aloitetaan sinä vuonna, kun oppilas siirtyy peruskoulun neljännelle luokalle eli noin kymmenen vuoden ikäisenä.

Alle 10-vuotiaat voivat halutessaan osallistua vapaaehtoiseen musiikkivalmennukseen tai kuoroon.

Musiikkivalmennus ja kuoro (vapaaehtoisia)

Musiikkivalmennus (I-II tasot) on tarkoitettu niille 6-9 -vuotiaille lapsille, jotka jo käyvät soittotunneilla, tai odottavat varasijalla soitonopiskelun alkamista tai haluavat muuten jatkaa leikinomaista musiikinopiskelua musiikkileikkikoulun jälkeen. Valmennuksen tarkoituksena on tukea lapsen musiikkiharrastusta monipuolisesti laulamisen, kuuntelemisen, musiikkiliikunnan ja soittamisen avulla. Tunneilla opetellaan musiikin perusteiden alkeita sekä tutustutaan musiikin eri lajeihin, historiaan ja säveltäjiin. Opettajana toimii varhaisiän musiikkikasvatuksen opettaja.

Kuoroja on kaksi, n. 6-8 -vuotiaat ja yli 9 -vuotiaat. Opettajana toimii varhaisiän musiikkikasvatuksen opettaja.

Perustaso

Perustasolla musiikin perusteet koostuu tasoista mupe 1-3 ja yleisen musiikkitiedon peruskurssista (=mupe 4). Mupe 1-3 -tasojen suorittaminen jakautuu neljälle vuodelle, ja yleisen musiikkitiedon peruskurssi (Mupe 4) kestää vuoden. Yhteensä opinnot kestävät viisi vuotta, ja viikoittainen oppitunnin kesto on 60 minuuttia. Opetuksen tavoitteena on, että oppilas oppii lukemaan, kirjoittamaan ja hahmottamaan musiikkia sekä tuntemaan musiikin historiaa ja sen tyylisuuntia.

Pääsääntöisesti kurssit suoritetaan osallistumalla oppitunneille. Kurssien tenttiminen on mahdollista poikkeustapauksissa, opettajan kanssa sovitun suunnitelman mukaan.

Mupe-opintojen aloitusikään mahdollisesti liittyvistä poikkeamista tai opintojen väliaikaisesta keskeytyksestä tulee keskustella ja sopia mupe-opettajan ja soitonopettajan kanssa sekä tarvittaessa tehdä välivuosianomus. 

Kurssit
Opintojen eteneminen
Mupe 1
        1.      vuosi
 
Mupe 2 alkava  
        2.      vuosi
 
Mupe 2 jatkava  
        3.      vuosi
 
Mupe 3
        4.      vuosi
 
Mupe 4 (=YMT perustaso)
        5.      vuosi
 


Musiikkiopistotaso

Musiikkiopistotasolla laajan oppimäärän päättötodistukseen liittyviä pakollisia kursseja ovat Säveltapailu I ja Teoria I. Näiden lisäksi yksi valinnainen kurssi valitaan seuraavista vaihtoehdoista: Harmoniaoppi, Yleinen musiikkitieto I, Muusikon perusvalmiudet ja Musiikkiteknologia (lv. 2013-14 teknologia toteutuu halukkaiden määrään mukaan, kysy tarkemmin opettajalta/toimistosta). *

Kaikki opistotason kurssit kestävät yhden lukuvuoden, ja viikoittainen oppitunnin kesto on 90 minuuttia. Pääsääntöisesti kurssit suoritetaan osallistumalla oppitunneille. Kurssien tenttiminen on mahdollista poikkeustapauksissa, mupe-opettajan kanssa sovitun suunnitelman mukaan.

Mahdollisesta opintojen väliaikaisesta keskeytyksestä tulee keskustella ja sopia mupe-opettajan ja soitonopettajan kanssa sekä tarvittaessa tehdä välivuosianomus.

 
Pakolliset kurssit
Opintojen eteneminen
Säveltapailu I
1.vuosi
 
Teoria I
2.vuosi
 
Valinnaiset kurssit
(yksi kurssi valittava seuraavista)
 
 
A)      Harmoniaoppi
3.vuosi
B)      Yleinen musiikkitieto I
3.vuosi
C)      Muusikon perusvalmiudet
3.vuosi
D)     Musiikin teknologia *
3.vuosi