Lukukausimaksut

Lukukausimaksut 2017 - 2018

Tarkemmat määritelmät maksuluokkien perusteista opetussuunnitelmassa.

SOLISTISET AINEET
Perus- ja musiikkiopistotaso 420 €
Aikuisosasto 500 €
Sivuaine 30’ 285 €
Toinen soitin 30’ 395 €
Lisätty opetus 15’ 150 €
Valmennusryhmät 360 €
Tempo rubato -osasto, vapaa säestys -ryhmät
30’/ vk 450 €
Ryhmätunti / 2 opp / 30’ 220 €
Ryhmätunti / 2 opp / 45’ 345 €
Ryhmätunti / 3 opp / 45´ 220 €
Musiikkileikkikoulu * 115 - 165 €

* Maksu määräytyy tunnin pituuden mukaan. Kts. tiedot MUSIIKKILEIKIN sivuilta.

Muut maksut
Kirjoittautumismaksu  15 €
Ulkopaikkakuntalaisen maksu  65 €
Soitinoppilas, joka osallistuu musiikkileikin ryhmäopetukseen  65 €
Ulkopuolisille: orkesterit, kuorot, musiikin perusteet  65 €
Maksukehotusmaksu    5 €/7,50 €
Opiston ulkopuolisten tasosuoritukset
Perustasot 1 ja 2 120 €
Perustaso 3 170 €
Musiikkiopistotaso 220 €
C-/B-tasot 350 €

Musiikkiopiston järjestämistä lisäkursseista tai muusta lisäopetuksesta, mestarikursseista ja leireistä yms. peritään kulloinkin sovittava erillinen korvaus.

Lukukausimaksuista

Oppilaspaikkavaraus on voimassa koko lukuvuoden ajan, sisältäen syys- ja kevätlukukaudet. Maksujärjestelyistä tulee sopia etukäteen ennen maksun eräpäivää toimiston kanssa ja eriä maksettaessa on käytettävä laskussa olevaa maksuviitettä. 

Oppilasmaksuihin ei myönnetä alennuksia. Oppilaspaikan peruuttamisesta on aina ilmoitettava musiikkiopiston toimistoon. Lukukausimaksua ei palauteta opintonsa lukukauden aikana keskeyttävälle oppilaalle. Huoltaja on velvollinen ilmoittamaan yhteystiedoissaan (osoite - ja puhelinnumerotiedot) tapahtuvista muutoksista toimistoon. Tunneilta poisjääminen ei ole hyväksyttävä oppilaspaikasta luopumisilmoitus.

Perimme maksumuistutuksen lähettämisestä toimistokuluja 5 €/7,50 € ja viivästyskoron. Mikäli emme ole saaneet maksusuoritusta maksumuistutuksen jälkeen, laskun perintä siirtyy perintätoimisto Intrum Justitia Oy:lle. Lukukausimaksun laiminlyönnistä seuraa oppilaspaikan menettäminen.

Jos oppilasmaksussa on epäselvyyttä, pyydämme ottamaan yhteyttä opiston toimistoon (09)755 2580 ma-to klo 9–15.30 tai sähköpostilla ihmo@ihmo.fi ennen laskun eräpäivää.

Perhealennus

Perhealennus (- 50 €) jaetaan niiden kesken, joilla samasta perheestä (taloudesta) opiskelee useampi henkilö perus-, musiikkiopistotasolla tai aikuisosastolla. Alennusta ei anota erikseen, vaan se huomioidaan automaattisesti. Perhealennus ei koske sivu- ja ryhmäaineita, eikä Tempo Rubato -osaston oppilaita.

Oppilaspaikkaoikeus ja ulkopaikkakuntalaisen maksu

Musiikkiopisto saa toiminta-avustusta Helsingin kaupungilta ja se on kohdistettu vain helsinkiläisille oppilaille. Pääaineen oppilaspaikka voi olla vain yhdessä kaupungin tukemassa oppilaitoksessa. Itä-Helsingin musiikkiopiston ulkopaikkakuntalaisten maksu on 65 € / lukukausi.