Lukukausimaksut

Musiikkileikkikoulun lukukausimaksut

Oppilaspaikka on varattu koko lukuvuodeksi (= syys -ja kevätlukukaudet), uutta ilmoittautumista kevätlukukaudelle ei tarvita. Uusilla musiikkileikkikoululaisilla ensimmäinen opetuskerta voi olla tutustumiskerta, josta emme peri maksua oppilaspaikan mahdollisesti peruuntuessa.

Lukukausimaksut postitetaan koteihin elo - ja tammikuussa, maksut määräytyvät oppitunnin pituuden mukaan. Maksujärjestelyistä tulee sopia etukäteen ennen maksun eräpäivää toimiston kanssa ja eriä maksettaessa on käytettävä laskussa olevaa maksuviitettä.  Maksuihin ei myönnetä alennuksia, emme palauta lukukausimaksua opintonsa lukukauden aikana keskeyttävälle oppilaalle.

Oppilaspaikasta luopumisesta on aina ilmoitettava musiikkiopiston toimistoon. Tunneilta poisjääminen ei ole hyväksyttävä oppilaspaikasta luopumisilmoitus. Huoltaja on myös velvollinen ilmoittamaan yhteystiedoissaan (osoite - ja puhelinnumerotiedot) tapahtuvista muutoksista toimistoon.

Perimme maksumuistutuksen lähettämisestä toimistokuluja 5 €/7,50 € ja viivästyskoron. Mikäli emme ole saaneet maksusuoritusta maksumuistutuksen jälkeen, laskun perintä siirtyy perintätoimisto Intrum Justitia Oy:lle. Lukukausimaksun laiminlyönnistä seuraa oppilaspaikan menettäminen.

Veloitamme yli 3-vuotiaiden ryhmissä 15 €:n materiaalimaksun oppilasmaksun yhteydessä. Materiaalimaksu kattaa valmiiksi painetun työkirjan ja musiikkileikkikoulussa käytettävän muun tarpeiston (mm. kynät, paperit, pallot, huivit, harsot, muut opetuksessa käytettävä tarvikkeet).

Jos oppilasmaksussa on epäselvyyttä, pyydämme ottamaan yhteyttä opiston toimistoon ennen laskun eräpäivää:

-  (09)755 2580 ma-to klo 9–15.30
ihmo@ihmo.fi

Oppilaspaikan peruuttamisesta on aina ilmoitettava musiikkiopiston toimistoon.

Huoltaja on myös velvollinen ilmoittamaan yhteystiedoissaan (osoite - ja puhelinnumerotiedot) tapahtuvista muutoksista toimistoon. Tunneilta poisjääminen ei ole hyväksyttävä oppilaspaikasta luopumisilmoitus.

 Oppilasmaksut ja tuntien pituudet lv. 2018 - 2019

Perheryhmät (0-2 v.) 45’ 115 €
       * Sisarusryhmät*  (0-3 v.) 115 € / lapsi
Leikkiryhmät (3-5 v.) 45–60’ 115 -130 €
Soitinryhmät (5-8 v.) 60’ 130 €
Rytmiikkaryhmät (5-8 v.) 60’ 130 €
Viikarieskaryhmä á 90´min. / opetuskerta 165 €
Lauantairyhmien oppilasmaksut
Perheryhmät (0-2 v.) 45’   85 €
Leikkiryhmät (3-4 v.) 45’   85 €
Soitinryhmät (5-7 v.) 60’   95 €

Ryhmäaineissa ei ole sisaralennuksia.

Ryhmien minimikoot

Ryhmien minimikoko on 7 oppilasta. Kuvataidemusiikkileikkiryhmissä ja viikarieskariryhmissä 8 oppilasta.

Solistiaineiden lukukausimaksut TÄSTÄ...