Opetustarjonta

Musiikkileikkikoulun opetustarjonta lv. 2018- 2019

Musiikkileikkikouluryhmät muodostetaan pääsääntöisesti lapsen syntymävuoden mukaan.

Perheryhmät (0-2 -v. lapset)
Lapsi käy tunneilla yhdessä oman aikuisen kanssa.
Ryhmät ikäryhmittäin:
vauvat (-18 synt.), 1-v. (-17 synt.), 2-v. (-16 synt.) ja sisarusryhmä (vauvat -18 synt. - 3-v. -15 synt.).

Sisarusryhmässä aikuinen voi olla tunnilla sisarusparin kanssa,  ryhmät Puu Myllypuron ja Viikin opetuspisteissä.
Leikkiryhmät (3-5 -v. lapset)
Lapsi käy tunneilla ilman huoltajaa.
Ryhmät ikäryhmittäin: 3-v. (-15 synt.), 4-v. (-14 synt.) ja 5-v. (-13 synt.)
Soitinryhmät (5-7 -v. lapset)
Ryhmät ikäryhmittäin:
5-v. (-13 synt.), 6-v. (-12 synt.) ja 7-v. (-11 synt.)

Soittimena on joko 5-kielinen kantele

Kanteleensoiton 5 -vuotiaat musiikkileikkikoululaiset aloittavat joko heti syys- tai kevätlukukauden alussa. Opettaja jakaa tiedotteen kanteleensoiton aloituksesta ja ohjaa tarvittaessa soittimen hankinnassa. Lapset käyttävät omia soittimia tunneilla.

Kanteleryhmissä tavoitteena on tutustua musiikkileikkikoulun erilaisia työtapoja käyttäen musiikin peruskäsitteisiin. Kanteleensoiton avulla syvennetään musiikkileikkikoulussa jo aiemmin opittuja asioita tuttujen laulujen ja leikkien avulla. Myös uudet oppilaat ovat tervetulleita mukaan musisoimaan. Kanteleryhmiä on eri opetuspisteissä.

Rytmiikkaryhmät (5-7 -v.)
Rytmiikkaryhmissä tutustutaan musiikin maailmaan rytmin kautta. Tunneilla musisoidaan, lauletaan, lorutellaan ja räpätään - käytetään omaa kehoa rytmialustana käsin ja jaloin, ilmein ja elein.

Lisäksi rytmiikkatunneilla soitetaan myös melodia- ja rytmisoittimilla, joita ovat ksylofonit, kapulat, marakassit, rummut jne. Rytmiikkatunneilla kehitetään kokonaisvaltaista ilmaisutaitoa ja lapsen rohkeutta tuoda omaa persoonaansa esille.

Ukuleleryhmät (5-7 -v.)
Ryhmien tavoitteena on tutustua musiikkileikkikoulun ja rytmiikan työtapoja käyttäen musiikin peruskäsitteisiin ja ukulelensoiton alkeisiin, erityisesti säestystaitoihin.


Viikarieskariryhmä
Esikouluikäisten vuonna 2012 syntyneiden musiikkileikkikoululaisten VIIKARIESKARI -ryhmässä perehdytään intensiivisemmin Géza Szilvayn musiikkileikkikoululle kehittämään ”Viikarisarjaan”. Tavoitteena on motivoida ja valmistaa lapsia mahdolliseen soitonopiskelun aloittamiseen musiikkiopistossa. Ryhmässä soittimena on 5-kielinen kannel.

Viikarieskariryhmän tunti on kerran viikossa (á 90 min) ja ryhmän minimikoko on 8 oppilasta. Ryhmä toimii Itäkeskuksen opetuspisteessä.

Musiikkistarttiryhmä (7-10 -v.
Musiikkistartti on kokonaisvaltaista musisointia, soittaen, laulaen ja liikkuen. Tunnit sisältävät paljon yhteissoittoa erilaisten soitinkokeilujen myötä. Osallistujalla ei tarvitse olla vielä omaa soitinta. Musiikkistartti valmentaa oppilasta soitonopintoihin ja toimii siltana musiikkileikkikoulusta soitonopetukseen. Ryhmään tullessa ei tarvitse aikaisempaa soittokokemusta. Ryhmä on avoin kaikille halukkaille.


Temporyhmä (erityislapset)
Temporyhmä on tarkoitettu lapsille, joilla on erityisen tuen tarve. Ryhmässä lauletaan, soitetaan, liikutaan ja kuunnellaan musiikkia kuten muissakin musiikkileikkiryhmissä. Ryhmän koko on kuitenkin pienempi ja tunneille tullaan oman huoltajan kanssa. Pienemmässä ryhmässä voidaan keskittyä lapsen tarpeisiin musiikin keinoin, hänen oma
lähtökohtansa huomioiden mukavia onnistumisen hetkiä tarjoten. Ryhmä toimii myös kohtauspaikkana samankaltaisessa tilanteessa olevien lasten perheille. Erityismusiikkikasvatuksen arvopohjana on, että koulutus ja oppiminen ovat tasa-arvoista kaikille.

Temporyhmään voidaan ilmoittaa kaikki toiminnasta kiinnostuneet lapset, jotka tulevat ryhmään oman huoltajan kanssa. Ryhmä toimii liikuntarajoitteisille sopivassa Viikin asukastalo Kaaren tilassa. Opettajana toimii musiikkipedagogi AMK Milja Angervo.

Lauantaiopetus
Musiikkileikkikoulussa lauantaiopetusta annetaan Itäkeskuksen opetuspisteessä. Opetuskertoja lauantairyhmissä on vähemmän kuin muiden päivien ryhmissä. Tuntimäärä on huomioitu oppilasmaksuissa.

Opettaja tiedottaa lauantairyhmien syys- ja kevätlukukauden aikatauluista lukukausien alkaessa.

Opetus päiväkodeissa
Päiväkodin musiikkileikkituntien sisältö vastaa musiikkiopiston kaikkien musiikkileikkiryhmien sisältöä sekä opetustavoitteita.
Musiikkileikkikoulun tiedotteet jaetaan perheille päiväkodin kanssa sovitulla tavalla. Opetustuntien pituus on 45 - 60 min. päiväkodista ja lapsiryhmän iästä riippuen.

Yhteistyöpäiväkotejamme ovat:

- Ankkalampi: Arabianranta, Herttoniemenranta, Munkkiniemi, Neitojenranta ja Punavuori
- Luomupäiväkoti Kirsikka: Itäkeskus ja Laajasalo
- Päiväkoti Verso
- Päiväkoti Bumblebees

_______________________________________________________________

Kuoro

Tervetuloa kuoroon! Lapsikuoro SONETTI on tarkoitettu kaikille lauluhaluisille tytöille ja pojille 6-vuotiaista alkaen. Laulamisen ja äänileikkien lisäksi kuorossa harjoitellaan ilmaisua ja musiikkiin eläytymistä monipuolisilla työtavoilla mm. liikkeen ja rytmiikan keinoin.

Kuoron tavoitteita:

  • Kaveri- ja ryhmätaitojen kehittäminen
  • Musiikillisen itseilmaisun tukeminen:
    - monipuoliseen äänenkäyttöön rohkaiseminen ja laulu-ilmaisun tukeminen.
    - kehotietoisuuden kasvattaminen ja kehollisen itseilmaisun vahvistaminen.

Kuoro harjoittelee torstai-iltaisin Iiris-keskuksen tiloissa Itäkeskuksessa:

  • klo 16.00 - 17.00  yli 9 -v.
  • klo 17.00 - 18.00  n. 6 - 8-v.

Ohjelmisto koostuu mm. lastenlauluista, eri maiden kansanlauluista sekä lasten omista toiveista, jotka otetaan huomioon ja toteutetaan mahdollisuuksien mukaan.

Kuoronjohtajana toimii musiikkipedagogi ja varhaisiän musiikinopettaja Hanna-Leena Tammiruusu.

Tiedustelut: puh. (09) 755 2580 ma - to klo 9 - 15.30 tai ihmo@ihmo.fi