Aikuisopiskelijat

Aikuisopiskelijat

Aikuisosasto on ensisijaisesti tarkoitettu henkilöille, jotka eivät ikänsä tai muun syyn vuoksi voi opiskella perus- tai musiikkiopistotasolla ja joilla on edellytykset tavoitteelliseen musiikinopiskeluun.

Opinnoissa edetään aikuisille sovelletun perus-, musiikkiopistotason tai henkilökohtaisesti laaditun opintosuunnitelman mukaan.

Aikuisosastossa opiskelee lähinnä yksinlaulun ja vaskisoitinten (käyrätorvi, pasuuna, trumpetti, tuuba) oppilaita. Opinnot aloitetaan 30 ikävuoteen mennessä. Aikaisemmat opinnot luetaan eduksi, mutta niitä ei edellytetä.
Osastossa opiskelun enimmäisaika on viisi lukuvuotta. Rehtori voi oppilaan tasosuoritusten perusteella myöntää lisäaikaa asianomaisen oppilaan opettajaa kuultuaan.