Musiikkiopistotaso

Musiikkiopistotaso

Tavoitteet

Musiikkiopistotason opintojen tavoitteena on, että oppilas

  • kehittää edelleen musiikin perustasolla tai muiden aiempien musiikkiopintojen yhteydessä omaksuttuja tietoja ja taitoja niin, että hän saavuttaa valmiudet musiikkiharrastuksen itsenäiseen jatkamiseen tai musiikin ammattiopintoihin
  • laajentaa musiikin ja sen eri tyylien tuntemustaan sekä syventää kykyään luovaan ilmaisuun musiikin keinoin.

Opintokokonaisuudet

Musiikkiopistotasolla suoritetaan solistisen pääaineen I taso sekä musiikin perusteet, joihin sisältyy säveltapailun ja musiikin teorian I tasot sekä vaihtoehtoisesti joko yleisen musiikkitiedon I taso tai harmoniaoppi. Myös ylemmät tasosuoritukset ovat mahdollisia.

Yhteismusisointi

Orkesterisoitinoppilaiden opintovelvollisuuksiin kuuluu yhteismusisointi orkesterissa viimeistään oppilaan suoritettua soittimessaan perustason 2. Muille oppilaille pyritään järjestämään mahdollisuus kamarimusiikkitoimintaan, säestystehtäviin tai kuorotoimintaan.

Päättötodistus

Musiikkiopiston päättötodistuksen oppilas saa suoritettuaan hyväksyttävästi solistisen pääaineen I tason sekä yllä mainitut musiikin perusteet.
Orkesterisoitinoppilaiden opintovelvollisuuksiin kuuluu lisäksi osallistuminen orkesterisoittoon.
Musiikkiopistoasteen päättötodistukseen vaadittavat kurssit suoritetaan keskimäärin 2-4 opintovuoden kuluessa.