Perustaso

Perustaso

Tavoitteet

Musiikin perustason opintojen tavoitteena on, että oppilas

  • oppii musiikin esittämiseen ja yhteismusisointiin tarvittavia instrumenttitaitoja
  • oppii lukemaan, kirjoittamaan, kuuntelemaan ja tuntemaan musiikkia
  • kehittää musiikillista ilmaisukykyään ja esiintymistaitoaan

Opintokokonaisuudet

Musiikin perustason solististen aineiden opinnot jakautuvat perustasoihin 1, 2 ja 3. Kunkin tason saavuttamiseen kuluu yleensä 3–4 vuotta.

Musiikin perustason oppimäärään sisältyvät edellä mainitut solistisen pääaineen perustasot sekä musiikin perusteet. Musiikin perusteisiin sisältyvät säveltapailun ja teorian perustasot 1, 2 ja 3 ovat yleensä kaksivuotisia ja yleisen musiikkitiedon perustaso yksivuotinen.

Yhteismusisointi

Orkesterisoitinoppilaiden opintovelvollisuuksiin kuuluu yhteismusisointi orkesterissa viimeistään oppilaan suoritettua soittimessaan perustason 2. Muille oppilaille pyritään järjestämään mahdollisuus kamarimusiikkitoimintaan, säestystehtäviin tai kuorotoimintaan.

Päättötodistus

Perustason päättötodistuksen oppilas saa suoritettuaan solistisen pääaineen perustason 3 sekä yllä mainitut musiikin perusteisiin sisältyvät tasot. Orkesterisoitinoppilaiden opintovelvollisuuksiin kuuluu lisäksi osallistuminen orkesterisoittoon. Perustason päättötodistukseen vaadittavat tasosuoritukset tehdään keskimäärin 8-10 opintovuoden kuluessa.