Oppilaaksi musiikkiopistoon

Oppilaaksi opistoon

Mukaan musiikkiin!

Itä-Helsingin musiikkiopistossa vapautuu vuosittain eri instrumentteihin rajallinen määrä oppilaspaikkoja. Tästä syystä pyrimme tarjoamaan niille oppilasvalintoihin osallistuneille, jotka eivät onnistu saamaan varsinaista oppilaspaikkaa, vaihtoehtoisia mahdollisuuksia päästä musiikkiopintojen pariin.

Vaihtoehtona eri ikäisille on jousivalmennus tai puhallinvalmennus (kaikki puu- ja vaskisoittimet) sekä harmoniasoittimien valmennusryhmät resurssien puiteissa. 1-2 vuoden jälkeen, yksilöllisen motivaation ja edistymisen mukaan, valmennusoppilaan on mahdollisuus hakea varsinaiselle oppilaspaikalle soittonäytteen kautta.

Valmennuksessa oppilas tutustuu soittimeensa ja muodostaa käsityksen soittoharrastuksesta. Näin hänen tuleville opinnoilleen pyritään luomaan hyvä pohja. Soitinvalmennukseen ohjataan aina oppilasvalintojen kautta. Opetus tapahtuu pienryhmässä kaksi kertaa viikossa, ryhmät muodostetaan ikä- ja instrumenttiryhmittäin. Tarkemmat tiedot ryhmistä ja oppilasmaksuista tiedotetaan, kun on selvillä oppilaiden määrä ja soitinryhmät.

Koko perheen SOITINPOLKUPÄIVÄ la 30.3.2019 klo 10.30-14.30

Soitinpolkutapahtuma kutsuu musiikillisen päivän viettoon Itä-Helsingin musiikkiopiston tiloissa Iiris-keskuksessa (Itäkeskus, Marjaniementie 74). Päivän aikana voit käydä tutustumassa opettajien ohjauksessa soittimiin, ohjelmassa myös konsertteja.

TERVETULOA!

Opiskelutarjonnasta ja soitinten esittely opistoon hakeville:

Solistiset aineet

Piano, cembalo, viulu, alttoviulu, sello, kontrabasso, kitara (klassinen), kantele, nokkahuilu, poikkihuilu, klarinetti, oboe, saksofoni, fagotti, käyrätorvi, trumpetti, pasuuna, baritonitorvi, tuuba, harmonikka, lyömäsoittimet, yksinlaulu.

Tiedustelut ja lisätiedot:

Toimisto, sähköpostitse: ihmo@ihmo.fi tai puhelimitse (09) 7552 580

Oppilasvalintapäivät 23.5.–24.5.2019

Ilmoittautuneet kutsutaan oppilasvalintapäiville kirjeitse. Hakijoille ilmoitettaan oppilaspaikoista juhannukseen mennessä.

Ikäsuositukset

Opinnot suositellaan aloitettavaksi 9 ikävuoteen mennessä seuraavissa aineissa: piano, viulu, alttoviulu, sello, kitara, nokkahuilu, poikkihuilu. Yli 9-vuotiailta edellä mainittuihin soittimiin hakeville pääsääntöisesti toivotaan soittonäytettä.
Käyrätorvi, pasuuna, trumpetti ja tuuba: soittimen ja soittajan koosta riippuen alle kouluikäisestä aikuisikään asti, ei edellytetä aikaisempia opintoja.
Muiden soittimien ikäsuosituksista lisätietoja alempana.
Yksinlaulu: äänenmurroksen jälkeen 30 ikävuoteen mennessä, ei edellytetä aikaisempia opintoja.

Soittonäytteet

Piano: kaksi erityylistä sävellystä ulkoa, alkeisopetusta saaneet voivat halutessaan antaa vapaavalintaisen soittonäytteen soveltuvuustestin yhteydessä.

Muut aineet: vapaavalintainen sävellys, alkeisopetusta saaneet voivat halutessaan antaa vapaavalintaisen soittonäytteen soveltuvuustestin yhteydessä.

Laulun oppilasvalinnoista:
Oppilasvalinnoissa esitetään kaksi erityylistä laulua, toinen suomen kielellä (esim. kansanlaulu).  Molemmat laulut esitetään ulkoa. Mikäli lauluihin toivotaan säestystä, nuotit on otettava mukaan (opiston säestäjä on käytettävissä).

TIETOISKU ITÄ-HELSINGIN MUSIIKKIOPISTON OPISKELUTARJONNASTA

Solistisen pääaineen opetus

Pääaineessa opetusta annetaan viikoittain perustasolla 40-45 min, musiikkiopistotasolla 45-60 min, aikuisosastolla 45 min ja Tempo rubato -osastolla 30 min. Soittotunnin lisäksi lukukausimaksuun sisältyy musiikin hahmotusaineiden (musiikin perusteiden) opiskelu. Lisätietoa opiskelusta IHMO:n opetussuunnitelmassa.

Solistisen sivuaineen opetus

Oppilaat voivat anoa sivuainetta perustaso 3:n jälkeen. Anomus tehdään yhdessä pääaineen opettajan kanssa. Sivuaineessa oppitunnin pituus on 30 min/vko.

Soitinvalmennus

Vaihtoehtona eri ikäisille on jousivalmennus tai puhallinvalmennus (kaikki puu- ja vaskisoittimet) sekä harmoniasoittimien valmennusryhmät resurssien puiteissa. 1-2 vuoden jälkeen, yksilöllisen motivaation ja edistymisen mukaan, valmennusoppilaan on mahdollisuus hakea varsinaiselle oppilaspaikalle soittonäytteen kautta.

Valmennuksessa oppilas tutustuu soittimeensa ja muodostaa käsityksen soittoharrastuksesta. Näin hänen tuleville opinnoilleen pyritään luomaan hyvä pohja. Soitinvalmennukseen ohjataan aina oppilasvalintojen kautta. Opetus tapahtuu pienryhmässä kaksi kertaa viikossa, ryhmät muodostetaan ikä- ja instrumenttiryhmittäin. Tarkemmat tiedot ryhmistä ja oppilasmaksuista tiedotetaan, kun on selvillä oppilaiden määrä ja soitinryhmät.

Yhteismusisointi

Yhteismusisoinnilla on IHMO:ssa pitkät perinteet ja yhteismusisoinnin tärkeyttä painotetaan opintojen kaikissa vaiheissa. Ryhmässä musisoiminen tukee oppilaan soittoharrastusta vahvistamalla jo omaksuttuja instrumenttitaitoja ja laajentaa musiikillista ymmärrystä. Monipuoliset yhteismusisointimahdollisuudet tukevat soittajien sosiaalisten taitojen ja keskinäisen vuorovaikutuksen kehittymistä.

Itä-Helsingin musiikkiopistossa toimivia orkestereita ja yhtyeitä:

JOUSIORKESTERIT
Viikariorkesteri, Helsingin Lapsijouset, Prima Nota ‐orkesteri ja Helsingin Juniorijouset

PUHALLINORKESTERIT
Tuuliviiri ja Itätuuli

KAMARIMUSIIKKIRYHMÄT
Soitinkohtaiset ryhmät, Pienkanteleorkesteri, F- ja C- avainryhmät ja monipuoliset periodiluonteiset kamarimusiikkikokoonpanot

Kuorotoiminta

Lapsikuoro Sonetti on tarkoitettu kaikille lauluhaluisille tytöille ja pojille. Ryhmiä on kaksi n. 6-8 -vuotiaat ja yli 9 -vuotiaat. Ohjelmisto koostuu mm. lastenlauluista ja eri maiden kansanlauluista.

Musiikkileikki

Musiikkileikkikoulussa (n. 3 kk– 8 -v.) on perhe-, leikki- ja soitinryhmiä. Ryhmä määräytyy lapsen iän ja mahdollisten aikaisempien kokemusten perusteella. Musiikkileikkikoulussa annetaan lapsen kokonaispersoonallisuuden kehitystä tukevaa opetusta laulaen, leikkien ja soittaen. Oppitunnit ovat kerran viikossa, kestoltaan 45–90 minuuttia. Lukukausimaksu sisältää opetuksen, konsertit ja musiikkileikkikoulun yhteiset tapahtumat. Työkirjoista peritään erillinen materiaalimaksu.

 

Yleistä tietoa soittimista ja laulunopiskelusta

Oppilaalla tulee olla oma soitin, joka hankitaan yhteistyössä opettajan kanssa; käynti soitinrakentajalla tai -liikkeessä korvaa yhden soittotunnin. Tietyissä soittimissa opiskelu aloitetaan pienikokoisella instrumentilla ja täysikokoiseen siirrytään vaiheittain. Musiikkiopiston ilmoitustaululla on myynnissä käytettyjä soittimia.

Muita hankittavia tarvikkeita ovat soittimesta riippuen mm. nuottiteline, metronomi, aika ajoin vaihdettavat instrumentin kielet sekä painetut nuottikirjat ja soitinkoulut. Mikäli painetun materiaalin ohessa käytetään kopioita, ovat ne oppilaalle maksullisia. Kopioille on syytä hankkia asianmukainen kansio.

Soitinesittelyssä annetaan lyhyesti tietoa seuraavista asioista: lapsen ikä/koko, jolloin soiton voi aloittaa, vanhempien osuus opiskelussa, soittimen hankinta, soittimen hinta ja mahdollista muuta tietoa.

Soittimet on esitelty seuraavassa järjestyksessä:

1. Kosketinsoittimet: piano, harmonikka
2. Jousisoittimet: viulu, alttoviulu, sello, kontrabasso
3. Kielisoittimet: kitara, kantele
4. Puupuhaltimet: poikkihuilu, nokkahuilu, klarinetti, oboe, saksofoni, fagotti
5. Vaskipuhaltimet: trumpetti, käyrätorvi, pasuuna
6. Lyömäsoittimet
7. Yksinlaulu

Piano

Pianonsoiton aloitusikä on yksilöllinen, 4–9 vuotta. Opiskelussa vanhempien tuki ja kannustus on tärkeää, lisäksi heidän toivotaan olevan pienten lasten tunneilla mukana ja valvovan kotiharjoittelua. Opintojen edellytyksenä on, että oppilaalla on kotonaan piano (huom! esim. sähköurut tai keyboardit eivät korvaa akustista pianoa). Aloittelijakin tarvitsee hyvän soittimen, jonka hankinnasta neuvotellaan opettajan kanssa. Mikäli aikomuksena on ostaa käytetty piano, kannattaa pyytää pianonvirittäjän lausunto koneiston kunnosta. Käytetyt soittimet maksavat alk. noin 1400 €, uudet (esim. Yamaha) noin 3500–8500 €. Pianonsoitonopetuksessa käytetään eri metodeja soittajan aloitusikä huomioiden. Pianistien on mahdollista soittaa myös kamarimusiikkia eri kokoonpanoissa.

Harmonikka

Harmonikansoiton voi aloittaa noin 5–9 -vuotiaana. Opiskelussa vanhempien tuki ja kannustus on tärkeää, lisäksi heidän toivotaan olevan pienten lasten tunneilla mukana ja auttavan kotiharjoittelussa. Vanhempien apua tarvitaan myös soittimen kuljettamisessa. Harmonikan hankinnasta sovitaan aina yhdessä opettajan kanssa. Vaihtoehtoina ovat uudet ja käytetyt harmonikat tai soittimen vuokraus. Käytetyt soittimet maksavat alk. noin 1000–1500 €, uudet alk. noin 1500–1700 €.

Viulu

Viulunsoiton voi aloittaa noin 5–9 -vuotiaana. Opistossamme on käytössä Géza Szilvayn kehittämä Colourstrings-metodi, joka lapsilähtöisyydellään antaa pienille soittajan aluille tasapainoisen ja innostavan pohjan heidän matkallaan musiikin maailmaan. Opiskelussa vanhempien tuki ja kannustus ovat erittäin tärkeitä, lisäksi heidän toivotaan olevan pienten lasten tunneilla mukana ja valvovan kotiharjoittelua. Opettaja auttaa soittimen koon määrittelyssä sekä soittimen hankinnassa. Viulut maksavat alk. noin 300–550 €. Viulu on erinomainen kamarimusiikki-, orkesteri- ja soolosoitin. Opistossamme toimii myös viuluvalmennusryhmiä. Hakuaika niin solistiseen opiskeluun kuin valmennusryhmiin on kevään aikana.

Alttoviulu

Alttoviulunsoiton voi aloittaa noin 5–9 -vuotiaana. Opistossamme on käytössä Géza Szilvayn kehittämä Colourstrings-metodi, jonka alttoviululle on "kääntänyt" opistomme opettaja Pirkko Simojoki. Opiskelussa vanhempien tuki ja kannustus on tärkeää, lisäksi heidän toivotaan olevan pienten lasten tunneilla mukana ja valvovan kotiharjoittelua. Opettaja auttaa soittimen koon määrittelyssä sekä soittimen hankinnassa. Alttoviulut maksavat alk. noin 300–650 €. Alttoviulu on erinomainen kamarimusiikki-, orkesteri- ja soolosoitin.

Sello

Sellonsoiton voi aloittaa noin 5–8 -vuotiaana. Opiskelussa vanhempien tuki ja kannustus on tärkeää, heidän toivotaan olevan pienten lasten tunneilla mukana tehden muistiinpanoja ja lisäksi valvovan kotiharjoittelua. Opettaja auttaa soittimen oikean koon määrittelyssä sekä soittimen hankinnassa. Sellot maksavat alk. noin 800-1200 €. Sello on kaunisääninen orkesteri-, kamarimusiikki- ja soolosoitin.

Kontrabasso

Kontrabassonsoiton voi aloittaa jo 5-vuotiaana. Opiskelussa vanhempien tuki ja kannustus on tärkeää, lisäksi heidän toivotaan olevan pienten lasten tunneilla mukana ja valvovan kotiharjoittelua. Soittimen suuren koon vuoksi lapset tarvitsevat kuljetusapua. Opettaja avustaa soittimen hankinnassa, soitinkokoja on useita. Kontrabassot maksavat alk. noin 850–1700 €. Kontrabassoa voidaan soittaa seisten tai istuen, motorisesti toimivia käsiä tarvitaan. Kontrabasso on tärkeä soitin orkesterissa ja myös monipuolinen kamarimusiikkisoitin.

Kitara

Kitara on monipuolinen, lasten ja nuorten suosiossa oleva soitin. Se sopii soolosoittoon, säestyssoittimeksi ja monenlaisiin kamarimusiikkiyhtyeisiin. Kotiharjoittelu on helppo järjestää, koska miellyttävä äänen voimakkuus ei häiritse muita perheenjäseniä eikä seinänaapureita. Kitaransoiton aloitusikä on yksilöllinen. Yleisin aloitusikä on 7-9 vuotta, mutta jo nuorempana on mahdollista aloittaa, koska pienille lapsille sopivia soittimia on nykyisin hyvin saatavilla. Aloittelijan kitara tarvikkeineen maksaa noin 200€ ja opettaja auttaa sopivan soittimen hankinnassa. Opiskelussa vanhempien tuki ja kannustus on tärkeää ja heidän toivotaan olevan mukana pienten lasten tunneilla ainakin alkuvaiheessa.

Kantele

Kanteleensoiton opiskelu aloitetaan yleensä 5–9 -vuotiaana. Opiskelussa vanhempien tuki ja kannustus on tärkeää, lisäksi heidän toivotaan olevan pienten lasten tunneilla mukana ja valvovan harjoittelumäärää ja soittoasentoa kotona. Ensimmäisellä tunnilla neuvotellaan opettajan kanssa siitä, hankitaanko soitin käytettynä vai uutena suoraan rakentajalta. Soitinta ei kannata hankkia keskustelematta ensin opettajan kanssa. Lisäksi on hyvä hankkia kantelepöytä, joka on sopivan korkuinen soittoharjoittelulle. Aloittelijan soitin on useimmiten ns. kotikantele, mutta on myös mahdollista aloittaa suoraan koneisto- eli konserttikanteleella. Käytetty kotikantele maksaa alkaen n. 1400 - 1600 €. Käytetyt kanteleet ovat yleensä myytävänä koteloineen. Uusien kotikanteleiden hinnat vaihtelevat 2320 - 2600 €. Perustaso 2:n jälkeen olisi hyvä hankkia koneistokantele, jonka hinta on noin 5000 €. Musiikkiopistolla on kantele, joten omaa soitinta ei tarvitse kuljettaa mukana tunneilla.

Huilu

Poikkihuilunsoiton voi aloittaa noin 5–7 -vuotiaana. Opiskelussa vanhempien tuki ja kannustus on tärkeää, harjoittelu yhdessä lapsen kanssa sekä kotiharjoittelun valvominen on oleellista. Toisen vanhemmista toivotaan olevan parisen vuotta tunneilla mukana. Opettaja auttaa soittimen hankinnassa. Pienellä soittajalla on aluksi käyrä suukappale. Kun kädet kasvavat pituutta, vaihdetaan huiluun suora suukappale (=täysimittainen huilu). Aloittelijan huilu maksaa noin 600 € (sis. käyrän ja suoran suukappaleen). Huilu on ilmeikäs ja monivivahteinen soitin. Se soveltuu upeasti soolo-, kamarimusiikki- ja orkesterisoittimeksi. Huilu on virtuoosinen soitin, mikäli lapsella on hidas motoriikka, suosittelemme vaskipuhaltimia.

Nokkahuilu

Nokkahuilunsoiton voi aloittaa noin 6-vuotiaana. Opiskelussa vanhempien tuki ja kannustus on tärkeää, lisäksi he voivat olla tunneilla mukana, mikäli lapsi niin haluaa. Aluksi hankitaan englantilaisotteinen, muovinen sopraanonokkahuilu. Soittimet ovat erikokoisia. Muoviset nokkahuilut maksavat alk. noin 25 € ja puiset alk. 135 €. Nokkahuilu on monipuolinen kamarimusiikkisoitin, jonka ääni sopii hyvin yhteen esim. kanteleen ja kitaran kanssa. Nokkahuilu voi olla alkuväylä klarinetin-, saksofonin-, oboen- ja fagotinsoittoon, mikäli lapsen koko ja puhallustekniikka eivät riitä vielä näihin soittimiin.

Klarinetti

Klarinetinsoiton voi aloittaa noin 8–10 -vuotiaana riippuen lapsen fysiikasta ja siitä jaksaako hän kannattaa soitinta. Opiskelussa vanhempien tuki ja kannustus on tärkeää, lisäksi heidän toivotaan valvovan kotiharjoittelua. Vanhemmat voivat olla tunneilla mukana opintojen alkuvaiheessa ja myöhemminkin, mikäli lapsi niin haluaa. Opettaja auttaa soittimen hankinnassa. Klarinetit maksavat alk. noin 500 €. Klarinetti on kaunis- ja pehmeä-ääninen kamarimusiikki- ja orkesterisoitin.

Saksofoni

Saksofoninsoiton voi aloittaa noin 8–10 -vuotiaana. Opiskelussa vanhempien tuki ja kannustus on tärkeää, lisäksi heidän toivotaan valvovan kotiharjoittelua. Vanhempien toivotaan olevan tunneilla mukana opintojen
alkuvaiheessa ja myöhemminkin, mikäli lapsi niin haluaa. Soitin hankitaan opettajan avustuksella joko käytettynä tai uutena. Käytetyt soittimet maksavat noin 700–1200 €, uudet soittimet noin 1400 €. Saksofoni on kaunisääninen ja monipuolinen soitin, jota käytetään aina sinfoniaorkestereista viihdeorkestereihin unohtamatta sooloteoksia.

Oboe

Oboe kuuluu puupuhallinperheeseen ja sitä käytetään orkesteri-, kamarimusiikki- ja soolosoittimena. Oboensoiton voi aloittaa aikaisintaan noin 8-vuotiaana. Opiskelussa vanhempien tuki ja kannustus on tärkeää, lisäksi heidän toivotaan olevan aluksi tunneilla mukana ja osallistuvan kotiharjoitteluun. Opiskelu aloitetaan yleensä muovisella soittimella, jonka hankinnassa opettaja auttaa. Käytetyn soittimen voi saada noin 1000 eurolla, uusien hinta on noin 1200 eurosta ylöspäin. Musiikkiopistossa oboistit osallistuvat vuorollaan puhallinorkesterin toimintaan, lisäksi pari kertaa vuodessa pidetään ns. ”rööripajoja” joissa harjoitellaan soittimen suukappaleiden valmistamista. Oboistit ja fagotistit pienimmästä suurimpaan soittavat ”Rööriyhtyeessä”, joka esiintyy pari kertaa vuodessa opiston konserteissa.

Fagotti

Fagotinsoiton voi aloittaa 11–13 -vuotiaana, käden koosta riippuen. Opiskelussa vanhempien tuki ja kannustus on tärkeää ja he voivat halutessaan olla tunneilla mukana. Soittimen hankinnassa on ehdottomasti opettajan oltava mukana. Soittimet ovat melko kalliita. Aloittelija saa usein lainasoittimen. Fagotti on puupuhallinperheen matalin soitin, jossa on pehmeä ja lämminsävyinen ääni. Fagottia on vaivattomampi puhaltaa kuin esim. oboeta, sillä äänen saamiseen riittää pienehkö paine. Röörit (=suukappaleet) tehdään opettajan avustuksella käsin, joten pientä askarteluakin riittää.

Trumpetti

Haluatko oppia soittamaan vaskisoitinten kirkasäänisintä soitinta? Haluatko soittaa monipuolista musiikkia laidasta laitaan, yksin ja yhdessä? Haluatko saada uusia kavereita ja elinikäisen harrastuksen? Soita siis trumpettia! Trumpetinsoiton voi aloittaa sitten, kun jaksaa itse kannatella soitinta. Yläikärajaa ei ole. Toisin kuin yleensä luullaan, trumpetti ei vaadi erityisen suuria voimia tai jättiläisen keuhkoja - trumpetinsoitto on taitolaji. Nuorimmat soittajat tarvitsevat aluksi vanhemman apua soittoläksyjen harjoittelussa sekä soittimen huollossa, jota harjoitellaan yhdessä opettajan kanssa. Opettaja auttaa myös soittimen hankinnassa.

Käyrätorvi

Käyrätorvensoiton voi aloittaa noin 6–17 -vuotiaana. Vanhemmat toimivat tarvittaessa soittimien kuljettajina, tunneilla läsnäolo ei ole välttämätöntä, mutta kotiharjoittelun seuraaminen on tärkeää. Soitin hankitaan opettajan avustuksella, musiikkiopistolla on muutamia lainakäyrätorvia. Soittimen hinta on alk. 350 €. Soittimia on erikokoisia. Pienimmät aloittavat lastenmallilla.

Pasuuna

Pasuuna on vaskisoitin, jota käytetään laajalti sinfonia- ja puhallinorkestereissa, big bandeissä ja jazz-musiikissa. Pasuunansoiton voi aloittaa n. 7-8 -vuotiaana, aina yläasteikään asti. Soitonopiskelun aloittaminen on enemmän kiinni lapsen koosta kuin iästä. Vanhempien apu kotiharjoittelussa on tärkeää. Soitin hankitaan opettajan avustuksella. Nykyään on jopa muovisia pasuunoita, jolla soiton voi aloittaa. Myös edullisia  ja pienempiä oppilasmalleja on saatavilla ja soittimien hinnat alkavat n. 200 eurosta ylöspäin.

Baritonitorvi

Baritonitorvi on vaskisoitin, jonka uljas sointi on olennainen osa puhallinorkesterin ja brass bandin äänimaailmaa. Baritonitorvensoiton voi aloittaa myös pienemmällä altto- tai tenoritorvella. Ennen soittimen hankintaa vanhempien on ehdottomasti syytä neuvotella opettajan kanssa. Instrumentit ovat rakenteellisesti erilaisia ja erikokoisia. Samoin halvempien torvien laadussa saattaa olla toivomisen varaa. Oppilasmallien hinnat saa Helsingissä parhaiten selville soittamalla musiikkiliikkeisiin. Instrumentteja voi saada myös käytettynä (esim. lehti-ilmoitukset, internet).

Tuuba

Tuuba on vaskisoittimista suurin ja rekisteriltään matalin. Sinfoniaorkesterissa on tuuba, puhallinorkesterissa ja brass bandissa on 2-4 tuubaa. Jazzyhtye, vaskikvintetti, torviseitsikko... kaikissa tarvitaan tuubaa! Tuubansoiton opiskelun voi aloittaa, kun jaksaa nostaa torven itsenäisesti kotelosta syliinsä ja ylettää puhaltamaan suukappaleeseen. Tuubaperheen pienemmistä jäsenistä (baritonitorvi, tenoritorvi ja alttotorvi) on helppo aikanaan vaihtaa tuubaan. Uusi soitin maksaa noin 1500 eurosta ylöspäin. Monilla puhallinorkestereilla on soittajilleen lainattavia soittimia. Soittimen hankinnassa kannattaa neuvotella opettajan kanssa. Musiikkiopistolta vuokratulla voi hyvin aloittaa!

Lyömäsoittimet

Lyömäsoitinten soiton voi aloittaa sitten kun lapsen koordinaatio ja kehonhallinta on kehittynyt tarpeeksi. Suositeltava aloitusikä on noin 8 vuotta. Opiskelussa vanhempien tuki ja kannustus on tärkeää, lisäksi heidän toivotaan olevan opintojen alussa tunneilla mukana ja valvovan kotiharjoittelua. Opiskelu keskittyy orkesterilyömäsoittimiin, käsittäen melodialyömäsoittimista marimban ja kellopelin, patarummut sekä erilaiset käsillä soitettavat lyömäsoittimet kuten tamburiini ja lautaset. Rumpusetin soitto on osa opintoja. Opiston puhallinorkesterit, joissa lyömäsoittimilla on merkittävä rooli, tarjoavat erinomaisen mahdollisuuden soittaa lyömäsoittimia yhdessä muiden kanssa. Kotiharjoittelua varten rumpusetin osto ei ole välttämätöntä. Alkuun pääsemiseksi riittää esim. pikkurumpujen tai käsillä soitettavan rummun hankinta (djembe) ja pieni melodinen lyömäsoitin. Aloitussoittimien hinnat alkavat n. 300 eurosta. Opettaja antaa neuvoja soitinten hankinnassa.

Laulunopiskelijaksi musiikkiopistoon

Laulunopiskelun voi aloittaa n. 16-vuotiaana. Nuotinlukutaito ja jonkin soittimen soittotaito ovat suotavia. Musiikkiopiston opinto-ohjelmaan kuuluvat, paitsi omat laulutunnit, myös säestystunnit, musiikin perusteiden opiskelu, esiintymiset ja tasosuoritukset oman edistymisen tahdissa. Monet pääkaupunkiseudun tasokkaiden kuorojen laulajat ovatkin löytäneet opistostamme hyvän kanavan henkilökohtaisen äänenkäytön kehittämiseen. Laulun pääsykokeessa esitetään kaksi erityylistä laulua, joista toinen suomen kielellä (esim. kansanlaulu). Molemmat laulut esitetään ulkoa. Mikäli lauluihin toivotaan säestystä, nuotit on otettava mukaan (opiston säestäjä on käytettävissä).