alapalkk2-sini

M-luokat, yhteistyö Porolahden peruskoulun kanssa

M-luokat Basso

Musiikkikylpy Itä-Helsingin sydämessä  

Porolahden peruskoulun painotetun musiikin opetuksen luokkien 1–9 M pakettiin sisältyy mahdollisuus osallistua soitinkohtaisille kerhotunneille, jotka toteutetaan yhteistyössä Itä-Helsingin musiikkiopiston kanssa. Perusopetuksesta vastaa Porolahden peruskoulun opetushenkilöstö ja koulupäivän välittömässä yhteydessä tapahtuvasta soitinkohtaisten kerhotuntien opetuksesta vastaavat Itä-Helsingin musiikkiopiston opettajat.  

Painotetun musiikin opetuksen luokat erottuvat Porolahden muista luokista olemalla jokaisella luokkatasolla M-luokka. M-luokkia on kutakin luokkatasoa yksi (ei rinnakkaisluokkaa) ja 1. luokalle valitaan vuosittain 26 oppilasta. Oppaasta (päivitetty 26.1.2023) löydät lisää tietoa Porolahden peruskoulun painotetun musiikin opetuksen luokkien toiminnasta ja yhteistyöstä Itä-Helsingin musiikkiopiston kanssa. Opas.  
Historiikki kertoo tiivistetysti painotetun musiikin luokkien historiasta ja M-luokista soitinkohtaisen kerhotuntitoiminnan näkökulmasta. Painotettua musiikin opetusta on annettu jo vuodesta 1999 lähtien.   

Painotetun musiikin opetuksen soitinryhmien kerhotunneilla painopiste on klassisen musiikin opetuksessa ja monipuolisessa yhteismusisoinnissa. Ensimmäiseltä luokalta aloittaville oppilaille kerhotoiminta tarjoaa laajasta soitinvalikoimasta viisi eri vaihtoehtoa.

viulupoika

Roihuvuoren kulttuuritimantti  

Soitinopetuksessa alkutaipaleella useissa soittimissa käytetään Colourstrings-metodia, joka on kehitetty Itä-Helsingin musiikkiopistossa. Metodi tunnetaan maailmanlaajuisesti ja sen lapsilähtöisyyttä pidetään ainutlaatuisena.  

Säännöllisen musiikin- ja soitonopiskelun on todettu tukevan muuta oppimista ja kehittävän mm. ilmaisu- ja keskittymiskykyä sekä tarkkaavaisuutta ja muistia. Opiskeleminen pienryhmissä on sosiaalisesti kasvattavaa ja itsetuntoa vahvistavaa.  

Porolahden peruskoulun painotetun musiikin opetuksen kokonaispaketti soitinkohtaisine kerhotunteineen tarjoaa erityisen oppimis- ja kasvuympäristön aivan tavallisille, musiikista kiinnostuneille lapsille.