alapalkk2-sini

Musiikin hahmotusaineet

Musiikin hahmotusaineet tukevat ja täydentävät soittoharrastusta ja ovat olennainen osa musiikkiopiston perus- ja syventäviä opintoja. 

Perusopinnot

Opetuksen tavoitteena on, että oppilas oppii lukemaan, kirjoittamaan ja hahmottamaan soittamaansa musiikkia, tutustuu alustavasti musiikkiteknologisiin sovelluksiin, perehtyy musiikin historiaan ja vahvistaa monipuolisia musiikillisia taitojaan. 

Kaikille yhteiset opinnot

Opinnot aloitetaan soittimeen integroiduista musiikin hahmotusaineiden eli MUHA INTRO -ryhmistä. Soittimeen integroidut MUHA-opinnot kestävät useamman vuoden niin, että oppilas on saavuttanut soittimessaan vähintään tason 1. Muha intro -tunnin pituus määräytyy ryhmän oppilasmäärän mukaan. Pääaineen oppitunnin pituus on 40 minuuttia. Introvaiheen jälkeen siirrytään opinnoissa tasolle 2, jonka aikana oppilas osallistuu muha 1 ja muha 2 kursseille. 

Muha 1 kurssilla musiikin luku- ja kirjoitustaitoa harjoitetaan ja vahvistetaan toiminnallisista lähtökohdista. Muhatunnin pituus on 45 minuuttia. Pääaineen oppitunnin pituus on 40 minuuttia. 

Muha 2 kurssilla harjoitellaan yksinkertaisten melodioiden kirjoittamista ja siirtämistä toisiin sävellajeihin, opettelevat yksinkertaisia säestyksiä perussointutehoilla, vahvistavat sävellajiosaamista ja niiden merkitsemistä ja harjoittelevat opittujen taitojen puitteissa musiikillista keksintää. Muhatunnin pituus on 60 minuuttia ja pääaineen oppitunnin pituus 45 minuuttia. 

Pääsääntöisesti kurssit suoritetaan osallistumalla oppitunneille. Muha-opintoihin mahdollisesti liittyvistä poikkeamista, opintojen suorittamisesta muissa oppilaitoksissa tai opintojen väliaikaisesta keskeytyksestä tulee keskustella ja sopia muha-opettajan ja soitonopettajan kanssa. 

Muualla suoritetuista tai aikaisemmin suoritetuista opinnoista voi anoa hyväksilukua. Opintojen hyväksiluvussa pyritään tunnistamaan ja tunnustamaan aikaisemin hankittu osaaminen.

Valinnaiset kurssit

sellot

Tasolta 3 alkaen musiikin hahmotustaitoja vakiinnutetaan valinnaisilla opinnoilla omien tavoitteiden mukaan. Muha 3-5 oppitunnin pituus on pääsääntöisesti 75 minuuttia ja yksi kurssi kestää yhden lukukauden (syksy tai kevät). Oppilas voi valita halutessaan opintojen kuluessa vaikka kaikki tarjolla olevat kurssit! 

Kun oppilas haluaa jatkaa syventäviin opintoihin, hän valitsee vähintään 4 valinnaista kurssia.  

Jos opiskelu päättyy perusopintoihin, riittää 2 valinnaista kurssia. 

Tarkat kurssikuvaukset löytyvät kirjautumalla Eepokseen. 

Syventävät opinnot

Syventävien opintojen tarkoituksena on opintomahdollisuuksien laajentaminen ja painottaminen. Opiskelija voi vapaasti valita kulloisenkin kurssitarjonnan mukaan omaan opintosuunnitelmaansa soveltuvia musiikin hahmotusaineiden kursseja. 

Syventävissä opinnoissa opiskelija asettaa tavoitteensa neuvoteltuaan oman pääaineen opettajan kanssa. Opinnoissa voi edetä MODERATO tai ACCELERANDO painotuksen mukaan: 

MODERATO -opinnoissa opiskelijan kuuluu valita vähintään kaksi lukukauden mittaista musiikin hahmotusaineiden kurssia. 

ACCELERANDO -opinnoissa tähdätään vahvaan harrastuspohjaan tai ammattiopintoihin. Opiskelijan kuuluu valita vähintään neljä lukukauden mittaista 

Kursseille ilmoittautuminen

Muha intro, muha 1 ja muha 2 kursseille oppilaat on sijoitettu valmiiksi ja ryhmätiedot löytyvät oppilaan eepoksesta kohdasta Nykyiset opinnot sekä Opintorekisteri. Mikäli ehdotettu ryhmäaika ei sovi oppilaalle, niin keskustele ensin asiasta oman opettajasi kanssa ja jos vaihtoehtoista sopivaa ryhmää ei löydy, niin ota yhteyttä toimistoon os. ihmo (ät) ihmo.fi .
Löydät listan kaikista muha 1 ja 2 kursseista tästä linkistä.

Valinnaisille muha 3-5 kursseille ilmoittaudutaan eepoksessa ennen syyslukukauden alkua elokuussa (viikolla 32) ja kevään kursseille ilmoittautuminen alkaa lokakuussa.

Syksyn 2024 valinnaisten muha 3-5 kurssien listan näet tästä linkistä: Muha 3-5 kurssit syksyllä 2024. Tarkemmat valinnaisten muha 3-5 kurssien sisältökuvaukset näkyvät eepoksen ilmoittautumislomakkeelta elokuussa (viikolla 32).