alapalkk2-sini

Yhteismusisointi

Itä-Helsingin musiikkiopiston opetussuunnitelmassa yhteismusisointi on keskeisessä asemassa. Yhteismusisointi alkaa jo valmentavan vaiheen opinnoissa jatkuen edelleen musiikin hahmotusaineissa, omaan soittimen opintoihin kuuluvassa ryhmäsoitossa ja kamarimusiikissa.   

sellostemmat2

Musiikkiopisto on tunnettu korkealaatuisista jousi- ja puhallinorkestereistaan. 

Opiston jousiorkesterit ovat Prima Nota, Viikariorkesteri, Helsingin Lapsijouset ja Helsingin Juniorijouset. Prima Nota, Viikarit ja Lapsijouset ovat pääsääntöisesti perusopintojen orkestereita, ja Juniorijouset kuuluvat syventäviin opintoihin. 

Musiikkiopistossa on kolme puhallinorkesteria: Piiparit, Tuuliviiri (perusopinnot) ja Itätuuli (syventävät opinnot). Kaikkiin puhallinorkestereihin kuuluvat oleellisena osana myös lyömäsoittimet. 

Orkesterit esiintyvät säännöllisesti musiikkiopiston omissa konserteissa ja edustavat opistoa ulkopuolisten järjestämissä tilaisuuksissa. Orkesterit muodostavat asteittain etenevän orkesteripolun, jota oppilas seuraa siitä lähtien, kun taidot mahdollistavat soittamisen orkesterikokoonpanossa. Syventävissä opinnoissa polku johtaa ammattilaistasoon saakka. Orkesteripolun mahdollistavat IHMO:n opettajien tarjoama laadukas yhteismusisointikoulutus ja oppilaiden valmius sitoutua säännölliseen orkesteritoimintaan.