Musiikkileikkikoulu

Musiikkileikkikoulu

Tervetuloa musiikkileikkikouluun! Itä-Helsingin musiikkiopiston musiikkileikkikoulu on toiminut opiston perustamisesta lähtien vuodesta 1965.

Musiikin laajan oppimäärän mukaisessa musiikkileikkikoulutoiminnassa on oma tavoitteellinen, asteittain ja spiraalinomaisesti etenevä opetussuunnitelma, jonka oppilaitoksen hallitus on hyväksynyt ja jota kaikki opettajat opetuksessaan noudattavat.

Varhaisiän musiikkikasvatus perustuu lapsen kehitysvaiheiden tuntemukselle sekä kokonaisvaltaisuuteen, elämyksiin ja luovuuteen. Työtapoja ovat laulaminen, soittaminen, musiikin kuuntelu, kuvallinen ilmaisu, musiikkiliikunta sekä näiden integrointi.

Musiikkileikkikoulun opettajina toimivat varhaisiäin musiikkikasvatuksen ammattilaiset: musiikkipedagogit ja musiikin maisterit.

Musiikkileikkikoulutoiminnan tehtäviä ja tavoitteita

  • saada lapset nauttimaan yhteisleikeistä, -lauluista ja -musisoinnista
  • herättää ja ylläpitää lapsissa myönteinen asenne sekä kiinnostus musiikkia kohtaan
  • tutustuttaa lapset suomalaiseen kansanperinteeseen
  • kehittää tasapainoisesti yksilön kokonaispersoonallisuutta ja edistää sosiaalista kasvua
  • luoda ja kehittää tiedollisia sekä taidollisia valmiuksia musiikkiharrastuksen jatkamiseen