19.03.2018

OPPILAIDEN JATKOILMOITTAUTUMINEN LUKUVUODELLE 2018-2019

Hyvä Itä-Helsingin musiikkiopiston oppilas,

On aika ilmoittaa opintojen jatkamisesta lukuvuonna 2018–2019. Opinto-oikeus seuraavalle lukuvuodelle varmistetaan täyttämällä sähköinen ”ILMOITUS OPINTOJEN JATKAMISESTA/LOPETTAMISESTA” -lomake ja suorittamalla varausmaksu 50 euroa.

 

Ilmoitus opintojen jatkamisesta/ lopettamisesta – lomakkeen ja

varausmaksun eräpäivä on 31.3.2018

 Lomakkeen osoite on lähetetty varausmaksun yhteydessä oppilaiden perheille.

 

 Varausmaksu hyvitetään syyslukukauden 2018 lukukausimaksussa.

Itä-Helsingin musiikkiopiston kannatusyhdistys ry:n hallitus vahvistaa lukukausimaksut kesäkuussa. Maksutaulukko 1.8.2018 alkaen julkaistaan kotisivuillamme www.ihmo.fi
 
•    Jokainen oppilas täyttää sähköisen lomakkeen.

•    Mikäli oppilas suunnittelee keskeyttävänsä opintonsa tilapäisesti lukuvuoden 2018–2019 ajaksi, hän täyttää välivuosianomus-lomakkeen nettisivuillamme 31.3.2018 mennessä osoitteessa:
https://ihmo.fi/etusivu/musiikinopiskelu/lomakkeet/

•    Jos oppilaan jatkaminen on epävarmaa esim. syksyllä alkavien opintojen vuoksi ja tilanne varmistuu vasta kesällä 2018, tulee varausmaksu silti maksaa ja ilmoittaa opintojen jatkamisesta. Lomakkeen lopussa olevaan lisätietoja-kohtaan voi kirjoittaa tietoja oppilaan suunnitelmista. Ilmoitus oppilaspaikan peruutuksesta tulee tehdä viimeistään 13.8.2018 mennessä musiikkiopiston toimistoon.

Musiikin perusteiden opinnoista tulee keskustella pääaineen opettajan kanssa. Lisätietoja kotisivuiltamme: https://ihmo.fi/etusivu/musiikinopiskelu/musiikin-perusteet-teoria-saveltapailu/

Sivuaine / toinen soitin -anomukset on toimitettava toimistoon 30.4. mennessä. Lomake löytyy osoitteesta: https://ihmo.fi/etusivu/musiikinopiskelu/lomakkeet/

Musiikkiopiston väki kiittää yhteistyöstä!

Keväisin terveisin,
Minna-Maria Pesonen
rehtori


Takaisin tapahtumalistaan