alapalkk2-sini

Lukukausimaksut 2023 - 2024

LUKUKAUSIMAKSUJEN LASKUTUSAJANKOHDAT:

  • Syyslukukausi
    – kesäkuu: opintojaan jatkavat instrumenttioppilaat
    – elo-syyskuu: aloittavat instrumenttioppilaat
    – syyskuu: musiikkileikkiryhmien ja muiden ryhmien oppilaat
  • Kevätlukukausi
    – tammikuu: kaikki oppilaat

Musiikkileikin lukukausimaksu määräytyy oppitunnin pituuden mukaan. Lauantairyhmien toimintakertoja on vähemmän kuin muiden päivien ryhmissä ja tämä on huomioitu oppilasmaksuissa. Musiikkileikin uusilla oppilailla ensimmäinen opetuskerta voi olla tutustumiskerta.

Perus- ja syventävien opintojen lukukausimaksuun sisältyvät soitto- tai laulutunnit, musiikin hahmotusaineiden opetus sekä yhteismusisointi.

Opetusviikkojen sisältö voi vaihdella eri viikkoina ja arkipyhien vaikutuksesta. Siksi opetuksen määrä voi vaihdella eri oppilailla tai ryhmillä riippuen lukujärjestyksen mukaisesta opetuspäivästä. Opetuksen määrää ei siis lasketa yksilöopetuskertoina/viikko, vaan opetuksen kokonaisuus kertoo sisällöstä enemmän. Joskus oppilaalla voi olla viikko, jolloin on säestysharjoitus, oma yksilötunti, musiikin hahmotusaineiden tunti, konsertti ja kamarimusiikkitunti ja joskus taas viikko, jolloin ei ole muuta kuin oma yksilötunti, orkesteri ja musiikin hahmotusaineiden tunti. Välillä opetusviikon ohjelma voi koostua esim. säestyksistä, ryhmätunnista, yhteissoitosta kenraaliharjoituksineen ja konsertista ja kollegiokohtaisesta pajaviikon toiminnasta.

Lisäkursseista tai muusta lisäopetuksesta, mestarikursseista ja leireistä yms. peritään erillinen korvaus.

Laskutus- ja peruutusehdot

Solistiset aineet ja instrumenttiopetus

Musiikkileikkikoulu

Musiikkileikkikoulun lauantairyhmät

Musiikkileikkikoulun päiväkotiryhmät

Muu opetustoiminta

Muut maksut