alapalkk2-sini

Itä-Helsingin musiikkiopiston kannatusyhdistys ry

Ströms Vintage logolla

Yhdistyksen tarkoituksena on edistää esittävän ja luovan säveltaiteen opetusta ja laajentaa musiikkikulttuurin tuntemusta erityisesti Itä-Helsingin alueen lasten ja nuorten keskuudessa. Tarkoitustaan yhdistys toteuttaa ylläpitämällä voittoa tuottamatonta Itä-Helsingin musiikkiopisto –nimistä oppilaitosta.   

Yhdistyksen jäseneksi voidaan ottaa jokainen 15 vuotta täyttänyt Suomen kansalainen tai sellainen ulkomaalainen, jolla on kotipaikka Suomessa, oikeuskelpoinen yhteisö tai säätiö, jonka yhdistyksen hallitus hyväksyy. 

Avaa tästä sähköinen jäsenhakulomake.

Yhdistyksen varsinaisia kokouksia ovat syyskokous, joka pidetään loka-marraskuussa ja kevätkokous, joka pidetään maalis-huhtikuussa. 

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, joka toimii myös Itä-Helsingin musiikkiopiston hallituksena. Hallitukseen kuuluu yhdeksän (9) jäsentä ja heidän henkilökohtaiset varajäsenensä. Varsinaisten jäsenten ja varajäsenten toimikausi on kolme vuotta siten, että kunakin vuonna on erovuorossa kolme varsinaista jäsentä ja heidän varajäsenensä. 

Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan toimikausi on yksi vuosi. Hallituksen sihteerinä ja esittelijänä toimii opiston rehtori tai muu hallituksen tehtävään nimeämä henkilö. 

Opiston opettajakunnalla on oikeus valita keskuudestaan vuodeksi kerrallaan edustaja ja varaedustaja osallistumaan hallituksen kokouksiin läsnäolo- ja puheoikeudella. 

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan, tai hänen estyneenä olleessaan, varapuheenjohtajan kutsusta tai kun vähintään puolet hallituksen varsinaista jäsenistä sitä vaatii.

Hallituksen hyväksymä IHMO:n johtosääntö löytyy täältä.

Hallituksen jäsenet

(varajäsenet suluissa) 

Katriina Joki, puheenjohtaja (Elina Seppälä) 
Janne Kerkelä, varapuheenjohtaja (Antti Ihamuotila) 

Mari Ahonen  (Johanna Kallio)
Henna Dok-Viksten (Anu Japisson) 
Martti Kukkonen  (Barbara D’Ambrogi-Ola)
 
Petri Laukontaus  (Ulla Kivilaakso)
Anne  Panigrahi-Herler (Hanna Virtanen) 
Tuomas Pippola  (Marianne Ihander) 
Matti Puska (Päivi Karppi)
 

Opettajakunnan edustaja 

Miika Snåre  (Hanna Pesonen) 

Sähköpostiosoite: ihmohallitus (ät) ihmo.fi