alapalkk2-sini

Yksilöopetus

IHMOn toimintaa ohjaa Taiteen perusopetuksen laajan oppimäärän opetussuunnitelman perusteet. Laajan oppimäärän mukainen musiikin perusopetus rakentuu musiikin perusopinnoista ja syventävistä opinnoista

Opintojen alusta asti opiskeluun kuuluu yhdessä musisointi. Yksilötunnin parina toimiva ryhmätunti on vertaisryhmä, joka tukee sosiaalista oppimista. Opinnoissa perehdytään monipuolisesti instrumentin perustekniikkaan, ohjelmistoon ja ilmaisumahdollisuuksiin. Oppitunneilla oppilas saa henkilökohtaista ohjausta tukemaan tavoitteellista kotiharjoittelua.   

Opinnot tähtäävät syventävien opintojen lopputyöhön, jossa oppilas osoittaa musiikkiopintojen aikana hankkimaansa yksilöllistä osaamistaan.

Tutustu IHMOn opetussuunnitelmiin: 
IHMOn opetussuunitelma
Instrumenttikohtaiset opetussuunnitelmat

Lisätietoja oppilasvalinnoista sivulla: ILMOITTAUTUMINEN

viulupoika

Perusopinnoissa musisointitaitojen harjoittelu ja kehittäminen on tavoitteellista ja pitkäjänteistä. Opetusta annetaan solistisissa aineissa (soittimet ja laulu), musiikin hahmotusaineissa, orkesterisoitossa, kamarimusiikissa, vapaassa säestyksessä, yhtye- tai kuorolaulussa ja säveltämisessä sekä erityiskursseilla lukuvuosisuunnitelman mukaan. 

Perusopinnot voivat alkaa soitinkohtaisissa valmennusryhmissä. Opintojen alkuvuosina (Tasot 1 ja 2) opinnot ovat kaikille saman laajuisia. Opinnoissa musiikin hahmotusaineet (INTRO ja MUHA) kulkevat käsi kädessä yksilöllisten instrumenttiopintojen ja yhteismusisoinnin kanssa. Valinnaisuus musiikin hahmotusaineissa kasvaa seuraavien opintokokonaisuuksien (Tasot 3 ja 4) aikana vastaamaan oppilaan henkilökohtaisia opintotavoitteita. 

Syventävien opintojen tarkoituksena on opintomahdollisuuksien laajentaminen tai painottaminen ja ne johtavat laajaan, arvioitavaan lopputyöhön.    

Tasolla 5 oppilas suunnittelee lopputyötään ja valitsee sitä tukevia musiikin hahmotusaineiden kursseja sekä yhteissoiton aineita.   

Tasolla 6 oppilaat suuntautuvat lopputyön valmistamiseen. Oppilas suunnittelee lopputyön tavoitteet ja toteutustavan yhteistyössä opettajien kanssa. Lopputyö voi muodostua erilaisista kokonaisuuksista tai keskittyä tiettyyn syvennettyyn osaamiseen. Lopputyö tarjoaa monipuolisia mahdollisuuksia taiteellisen osaamisen näyttämiseen. Lopputyö voi sisältää solistisia soitto- tai laulunäyttöjä, yhteismusisointia, omia sävellyksiä, sovituksia, tallenteita tai projekteja. Lopputyöhön voi sisältyä konsertin suunnittelu, toteutus ja teosesittelyjen tuottaminen Syventävien opintojen kesto määräytyy oppilaan henkilökohtaisten valintojen ja tavoitteiden mukaan. Syventävien opintojen päätteeksi oppilas saa koko laajan oppimäärän päättötodistuksen. 

Tempo rubato: Kun oppilas osallistuu vain pääaineen opetukseen ja/tai henkilökohtaisen syyn vuoksi kokonaisen opintokokonaisuuden valmistaminen ei ole mahdollista, oppilas voi opiskella Tempo rubatolla. Oppilas ei näin ollen seuraa musiikin laajan oppimäärän opetussuunnitelmaa. Tempo rubatolle siirtyminen edellyttää keskustelua oman pääaineen opettajan ja rehtorin kanssa. Tempo rubato -opiskelu on pääaineopintojen osalta tavoitteellista ja etenee tasolta toiselle. Pääsoittimen soittotunnin pituus on 30 min ja Tempo rubatolle opinto-oikeus myönnetään kahdeksi vuodeksi kerallaan.    

Moderato-opinnoissa oppilaat osallistuvat lukuvuosittain yhteissoittoon (orkesterisoittimet orkesteriin) ja valitsemilleen valinnaisille kursseille. Accelerando-opinnoissa oppilaat ovat osoittaneet vahvaa musiikillista sitoutumista opintoihin esimerkiksi edistymällä nopeasti pääaineessa ja osallistumalla säännöllisesti yhteissoittoon (orkesterisoittimet orkesteriin) sekä laajasti musiikin hahmotusaineiden kursseille. Siirtyminen Accelerando–opintoihin edellyttää keskustelua oman pääaineenopettajan ja rehtorin kanssa.

Aikuisosastolla voi opiskella perus- ja syventävien opintojen oppiaineita noudattaen musiikkiopiston yleistä opetussuunnitelmaa.