alapalkk2-sini

Itä-Helsingin musiikkiopisto eli IHMO

Itä-Helsingin musiikkiopisto (IHMO) on musiikin taiteen perusopetusta laajan oppimäärän mukaan antava oppilaitos, jonka juuret ovat länsimaisessa taidemusiikissa.

Rakastamme musiikkia ja tarjoamme monenlaisen musiikin tekemisen mahdollisuuksia. Tehtävämme on luoda iloa ja hyvinvointia niin, että tulevaisuudessa musiikki kuuluu kaikille. 

IHMOn toimintaa ohjaa Taiteen perusopetuksen laajan oppimäärän opetussuunnitelman perusteet. Opetus on suunnattu ensisijaisesti lapsille ja nuorille. Opetuksen lähtökohtana on musiikille ominaiset tiedon tuottamisen ja esittämisen tavat. Opetuksessa luodaan taiteen keinoin pohjaa sosiaalisesti ja kulttuurisesti kestävälle tulevaisuudelle. Opinnot tukevat oppilaiden luovan ajattelun ja osallisuuden kehittymistä sekä vahvistavat oppilaiden identiteettien rakentumista ja kulttuurisen lukutaidon kehittymistä. Musiikinopiskelu on pitkäjänteistä ja suunnitelmallista ja antaa valmiuksia alan ammattiopintoihin aikoville.

IHMOn opetussuunnitelmiin voit tutustua TÄSTÄ

IHMO numeroina

0
Oppilaita
0
Solistisessa
0
Viikkotunteja
0
Muskarilaisia
0
Konsertteja
0
Kulttuuri ja hyvinvointi -konsertteja
0
Opettajia