Itä-Helsingin musiikkiopiston kannatusyhdistys ry.

Itä-Helsingin musiikkiopiston kannatusyhdistys ry.

Yhdistyksen tehtävänä on tukea musiikinopetustoimintaa ja siten edistää ja kehittää kansallista musiikkikulttuuria ja laajentaa musiikin harrastusta. Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys omistaa ja ylläpitää Itä-Helsingin Musiikkiopistoa.

Yhdistyksen jäseneksi voi liittyä jokainen Suomen kansalainen, jonka johtokunta hyväksyy.

Lomake tulossa.

Avaa tästä: Linkki nettisivujen sähköiseen jäsenhakulomakkeeseen.

Kannatusyhdistyksen varsinainen kokous pidetään maaliskuussa. Itä-Helsingin Musiikkiopiston Kannatusyhdistys ry:n sääntömääräinen vuosikokous pidetään maaliskuun lopussa tarkemmin ilmoitettavana aikana.

Yhdistyksen asioita hoitaa johtokunta, johon kuuluu yhdeksän kolmeksi vuodeksi kerrallaan valittua jäsentä henkilökohtaisine varajäsenineen. Yhdistyksen johtokunta toimii musiikkiopiston johtokuntana. Musiikkiopiston rehtorilla ja opettajakunnan edustajalla (joilla on henkilökohtaiset varajäsenet) on johtokunnassa läsnäolo- ja puheoikeus. Johtokunnan jäseniä valittaessa otetaan huomioon musiikki- ja muun sivistyselämän edustajien, vanhempien edustus sekä taloudellisen ja lainopillisen asiantuntemuksen saaminen johtokuntaan. Johtokunta valitsee keskuudestaan vuodeksi kerrallaan puheenjohtajan sekä varapuheenjohtajan. Johtokunta kokoontuu tarpeen mukaan.