Opetustarjonta

Musiikkileikkikoulun opetustarjonta lv. 2017- 2018

Musiikkileikkikouluryhmät muodostetaan pääsääntöisesti lapsen syntymävuoden mukaan.

Perheryhmät (0-2 -v. lapset)
Lapsi käy tunneilla yhdessä oman aikuisen kanssa.
Ryhmät ikäryhmittäin:
vauvat (-17 synt.), 1-v. (-16 synt.), 2-v. (-15 synt.) ja sisarusryhmä (vauvat -17 synt. - 3-v. -14 synt.).

Sisarusryhmässä aikuinen voi olla tunnilla sisarusparin kanssa,  ryhmä Puu Myllypuron opetuspisteessä.
 
Leikkiryhmät (3-5 -v. lapset)
Lapsi käy tunneilla ilman huoltajaa.
Ryhmät ikäryhmittäin: 3-v. (-14 synt.), 4-v. (-13 synt.) ja 5-v. (-12 synt.)
 
Soitinryhmät (5-8 -v. lapset)
Ryhmät ikäryhmittäin:
5-v. (-12 synt.), 6-v. (-11 synt.), 7-v. (-10 synt.) ja 8-v. (-09 synt.).
Soittimena on joko 5-kielinen kantele tai nokkahuilu. 

Kanteleensoiton 5 -vuotiaat musiikkileikkikoululaiset aloittavat joko heti syys- tai kevätlukukauden alussa. Opettaja jakaa tiedotteen kanteleensoiton aloituksesta ja ohjaa tarvittaessa soittimen hankinnassa. Lapset käyttävät omia soittimia tunneilla. Nokkahuilunsoitto aloitetaan syksyllä 6 -v. tai sitä vanhempien oppilaiden kanssa..

Kanteleryhmissä tavoitteena on tutustua musiikkileikkikoulun erilaisia työtapoja käyttäen musiikin peruskäsitteisiin. Kanteleensoiton avulla syvennetään musiikkileikkikoulussa jo aiemmin opittuja asioita tuttujen laulujen ja leikkien avulla. Myös uudet oppilaat ovat tervetulleita mukaan musisoimaan. Kanteleryhmiä on eri opetuspisteissä.

Nokkahuiluryhmä on tarkoitettu yli 6- vuotiaille musiikkileikkikoululaisille.

Ryhmän tavoitteena on tutustua musiikkileikkikoulun työtapoja käyttäen musiikin peruskäsitteisiin sekä nokkahuilunsoittoon, erityisesti melodian tuottamiseen ja harmoniaan.

Rytmiikkaryhmät (5-8 -v.)

Rytmiikkaryhmissä tutustutaan musiikin maailmaan rytmin kautta. Tunneilla musisoidaan, lauletaan, lorutellaan ja räpätään - käytetään omaa kehoa rytmialustana käsin ja jaloin, ilmein ja elein.

Lisäksi rytmiikkatunneilla soitetaan myös melodia- ja rytmisoittimilla, joita ovat ksylofonit, kapulat, marakassit, rummut jne. Rytmiikkatunneilla kehitetään kokonaisvaltaista ilmaisutaitoa ja lapsen rohkeutta tuoda omaa persoonaansa esille.

Kuvataidemusiikkileikkikouluryhmät (5-6 -v. ja 6-8 -v.)

Kuvataidemusiikkileikkikoulun lähtökohtana on ohjata lasta syventämään kokemusmaailmaansa äänen, liikkeen, kuvan ja tarinankerronnan työtavoilla. Tunneilla kehitetään kykyä katsoa, kuunnella ja keskustella ääni- ja kuvaympäristössä sekä annetaan valmiuksia jatkaa musiikkileikki- ja taideharrastuksia. Ryhmät Roihuvuoressa Porolahden koulun tiloissa.
Ukuleleryhmä (6-8 -v.)
Ryhmän tavoitteena on tutustua musiikkileikkikoulun ja rytmiikan työtapoja käyttäen musiikin peruskäsitteisiin ja ukulelensoiton alkeisiin, erityisesti säestystaitoihin. Ukuleleryhmä kokoontuu lauantaisin Itäkeskuksen toimipisteessä.

Viikarieskarit lv. 2017 - 18 

Esikouluikäisten vuonna 2011 syntyneiden musiikkileikkikoululaisten VIIKARIESKARI -ryhmissä perehdytään intensiivisemmin Géza Szilvayn musiikkileikkikoululle kehittämään ”Viikarisarjaan”. Tavoitteena on motivoida ja valmistaa lapsia mahdolliseen soitonopiskelun aloittamiseen musiikkiopistossa. Ryhmissä soittimena on 5-kielinen kannel. Myös nokkahuiluryhmä on mahdollinen, mikäli kiinnostusta löytyy.

Viikarieskariryhmän tunti on kerran viikossa (á 90 min). Viikarieskariryhmien minimikoko on 8 oppilasta. Ryhmät toimivat Itäkeskuksen opetuspisteessä.

Lauantaiopetus

Musiikkileikkikoulussa lauantaiopetusta annetaan Itäkeskuksen opetuspisteessä. Opetuskertoja lauantairyhmissä on vähemmän kuin muiden päivien ryhmissä. Tuntimäärä on huomioitu oppilasmaksuissa.

Opettaja tiedottaa lauantairyhmien syys- ja kevätlukukauden aikatauluista kausien alkaessa.

Opetus päiväkodeissa

Päiväkodin musiikkileikkituntien sisältö vastaa musiikkiopiston kaikkien musiikkileikkiryhmien sisältöä sekä opetustavoitteita.

Musiikkileikkikoulun tiedotteet jaetaan perheille päiväkodin kanssa sovitulla tavalla. Opetustuntien pituus on 45 - 60 min. päiväkodista ja lapsiryhmän iästä riippuen.

Yhteistyöpäiväkotejamme ovat:

- Ankkalampi:
Herttoniemenranta, Itäsalmi, Laurinlahti, Munkkiniemi, Neitojenranta ja Punavuori
- Luomupäiväkoti Kirsikka: Itäkeskus ja Laasalo
- Päiväkoti Verso
- Päiväkoti Bumblebees

_______________________________________________________________

Lapsikuoro Sonetti

Lapsikuoro SONETTI on tarkoitettu kaikille lauluhaluisille tytöille ja pojille 6 -vuotiaista alkaen . Ohjelmisto koostuu mm. lastenlauluista ja eri maiden kansanlauluista. Kuoro harjoittelee maanantaisin Itäkeskuksen Iiris-keskuksen tiloissa:

  • klo 17.00 - 18.00  yli 9 v. 
  • klo 18.00 - 19.00  n. 6-8 v.     

Syyslukukausi alkaa maanantaina 21.8.2017
Ilmoittautumiset: ihmo@ihmo.fi tai Jatta Ehrlund / jatta.ehrlund@ihmo.fi

Pienkanteleorkesteri

PIENKANTELEORKESTERI on avoin kaikille soittohaluisille esim. musiikkileikin jatkoryhmänä.

paikka
päivä
klo
Itäkeskus, Iiris-keskus pe 17.00 - 18.00

Syyslukukausi alkaa perjantaina 25.8.2017
Ilmoittautumiset: ihmo@ihmo.fi tai Jatta Ehrlund / jatta.ehrlund@ihmo.fi

Muut tiedustelut:

puh. (09) 755 2580 ma - to klo 9 - 15.30 tai ihmo@ihmo.fi