Perusopinnot ja soitinvalmennus

Perusopinnot

Soitinvalmennus

Perusopinnot voivat alkaa soitinvalmennusryhmässä. Soitinvalmennus luo pohjaa tavoitteelliselle soitonopiskelulle. Valmennus voi olla väylä löytää oppilaalle se soveltuvin soitin huomioiden soittajan omat erityispiirteet.

Ryhmä kokoontuu yleensä 1–2 kertaa viikossa soitonopettajan johdolla. Oppilas jatkaa pääsääntöisesti soitinvalmennusryhmässä kaksi tai kolme lukuvuotta. Ryhmien koko ja tunnin pituus vaihtelee osallistujamäärän ja resurssien mukaan.

Soitinvalmennuksen jälkeen opinnot yleensä jatkuvat musiikkiopiston perusopinnoissa.

Tavoitteet

Musiikin perusopintojen tavoitteena on, että oppilas

  • oppii musiikin esittämiseen ja yhteismusisointiin tarvittavia instrumenttitaitoja
  • kehittyy opiskelutaidoissaan kohti itsenäistä työskentelyä
  • oppii lukemaan, kirjoittamaan, kuuntelemaan ja tuntemaan musiikkia
  • kehittää musiikillista ilmaisukykyään, musiikillista luovuuttaan ja esiintymistaitojaan

Opintokokonaisuudet tasoilla 1-4

Musiikin perusopinnot jakautuvat opintokokonaisuuksiin (tasoilla 1-4). Kullakin tasolla on omat tavoitteet instrumenttiopintoihin, yhteissoittoon ja musiikin hahmottamiseen.

Opintojen yksilöllistäminen

Oppimäärä voidaan tarvittaessa yksilöllistää. Jos oppilaalla on jokin erityisen syy (diagnosoitu), jonka vuoksi ei kykene opiskelemaan opetussuunnitelman mukaisesti. Opinto-ohjelmaa voidaan yksilöllistää laatimalla oppilaaalle henkilökohtainen opetussuunnitelma (HOPS).

Yhteismusisointi

Yhteismusisointi on oleellinen osa musiikkiopisto-opintoja läpi opintojen.

Todistukset

Perusopintojen päätteeksi oppilas saa musiikin laajan oppimäärän välitodistuksen.

 

Siirtyminen syventäviin opintoihin

Oppilas voi siirtyä syventäviin opintoihin, kun  perusopintojen välitodistuksessa on vähintään seuraavat suoritusmerkinnät:

  • pääaineen taso 4
  • neljä valinnaista musiikin hahmotusaineiden kurssia (joista yksi pakollinen) 
  • sekä merkintä osallistumisesta yhteismusisointiin