Lukukausimaksut

Lukukausimaksut 2017 - 2018

Tarkemmat määritelmät maksuluokkien perusteista opetussuunnitelmassa.

SOLISTISET AINEET
Perus- ja musiikkiopistotaso 420 €
Aikuisosasto 500 €
Sivuaine 30’ 285 €
Toinen soitin 30’ 395 €
Lisätty opetus 15’ 150 €
Valmennusryhmät 360 €
Tempo rubato -osasto, vapaa säestys -ryhmät
30’/ vk 450 €
Ryhmätunti / 2 opp / 30’ 220 €
Ryhmätunti / 2 opp / 45’ 345 €
Ryhmätunti / 3 opp / 45´ 220 €
Musiikkileikkikoulu * 115 - 165 €

* Maksu määräytyy tunnin pituuden mukaan. Kts. tiedot MUSIIKKILEIKIN sivuilta.

Muut maksut
Kirjoittautumismaksu  15 €
Ulkopaikkakuntalaisen maksu  65 €
Soitinoppilas, joka osallistuu musiikkileikin ryhmäopetukseen  65 €
Ulkopuolisille: orkesterit, kuorot, musiikin perusteet  65 €
Maksukehotusmaksu  5 € / 7,50 €
Opiston ulkopuolisten tasosuoritukset
Perustasot 1 ja 2 120 €
Perustaso 3 170 €
Musiikkiopistotaso 220 €
C-/B-tasot 350 €

Musiikkiopiston järjestämistä lisäkursseista tai muusta lisäopetuksesta, mestarikursseista ja leireistä yms. peritään kulloinkin sovittava erillinen korvaus.

Lukukausimaksuista

Oppilasmaksuihin ei myönnetä alennuksia. Maksujärjestelyistä tulee aina sopia etukäteen ennen maksun eräpäivää toimiston kanssa ja eriä maksettaessa on käytettävä laskussa olevaa maksuviitettä. Oppilaspaikka varataan aina koko lukuvuodeksi (sis. syys- ja kevätlukukauden). Lukukausimaksua ei palauteta opintonsa lukukauden aikana keskeyttävälle oppilaalle.

Perimme maksumuistutuksen lähettämisestä toimistokuluja 5 €/7,50 € ja viivästyskoron. Mikäli emme ole saaneet maksusuoritusta maksumuistutuksen jälkeen, laskun perintä siirtyy perintätoimisto Intrum Justitia Oy:lle.
Lukukausimaksun laiminlyönnistä seuraa oppilaspaikan menettäminen.

Mikäli oppilasmaksussa on epäselvyyttä, pyydämme ottamaan yhteyttä opiston toimistoon (09)755 2580 ma-to klo 9–15.30 tai sähköpostilla ihmo@ihmo.fi. ennen laskun eräpäivää.

Oppilaspaikan peruuttamisesta on aina ilmoitettava musiikkiopiston toimistoon.

Huoltaja on myös velvollinen ilmoittamaan yhteystiedoissaan (osoite - ja puhelinnumerotiedot) tapahtuvista muutoksista toimistoon. Tunneilta poisjääminen ei ole hyväksyttävä oppilaspaikasta luopumisilmoitus.

Oppilaspaikkaoikeus ja ulkopaikkakuntalaisen maksu

Musiikkiopisto saa toiminta-avustusta Helsingin kaupungilta ja se on kohdistettu vain helsinkiläisille oppilaille. Pääaineen oppilaspaikka voi olla vain yhdessä kaupungin tukemassa oppilaitoksessa. Itä-Helsingin musiikkiopiston ulkopaikkakuntalaisten maksu on 65 € / lukukausi.

Perhealennus

Perhealennus (- 50 €) jaetaan niiden kesken, joilla samasta perheestä (taloudesta) opiskelee useampi henkilö perus-, musiikkiopistotasolla tai aikuisosastolla. Alennusta ei anota erikseen, vaan se huomioidaan automaattisesti. Perhealennus ei koske sivu- ja ryhmäaineita, eikä Tempo Rubato -osaston oppilaita.

Musiikkileikkikoulun lukukausimaksut

Oppilaspaikka on varattu koko lukuvuodeksi (= syys -ja kevätlukukaudet), uutta ilmoittautumista kevätlukukaudelle ei tarvita. Uusilla musiikkileikkikoululaisilla ensimmäinen opetuskerta voi olla tutustumiskerta, josta emme peri maksua oppilaspaikan mahdollisesti peruuntuessa.

Lukuvuoden oppilasmaksu määräytyy oppitunnin pituuden mukaan. Lukukausimaksut postitetaan koteihin lukukausien alkaessa elo - ja tammikuussa.

Yli 3-vuotiaiden ryhmissä peritään lisäksi 15 €:n, kuvataidemusiikkileikkiryhmissä 30 €:n materiaalimaksu oppilasmaksun yhteydessä. Materiaalimaksu kattaa: valmiiksi painetun työkirjan ja musiikkileikkikoulussa käytettävän muun tarpeiston (mm. kynät, paperit, pallot, huivit, harsot, muut opetuksessa käytettävä tarvikkeet).

Musiikkileikkikoulun tehtäväkirja pohjautuu Géza Szilvayn kehittämään Viikari -sarjaan. Työkirjaan liittyviä Viikari -laulukirjoja ja niihin kuuluvia äänitteitä on mahdollisuus lainata kirjastoista. CD -levyjä voi ostaa myös musiikkiopistolta tai musiikkiliike Fuga:sta.

Maksujärjestelyistä tulee aina sopia etukäteen ennen maksun eräpäivää toimiston kanssa ja eriä maksettaessa on käytettävä laskussa olevaa maksuviitettä. Musiikkiopisto ei palauta lukukausimaksuja.

Perimme maksumuistutuksen lähettämisestä toimistokuluja 5 €/7,50 € ja viivästyskoron. Mikäli emme ole saaneet maksusuoritusta maksumuistutuksen jälkeen, laskun perintä siirtyy perintätoimisto Intrum Justitia Oy:lle. Lukukausimaksun laiminlyönnistä seuraa oppilaspaikan menettäminen.

Jos oppilasmaksussa on epäselvyyttä, pyydämme ottamaan yhteyttä opiston toimistoon ennen laskun eräpäivää:

-  (09)755 2580 ma-to klo 9–15.30
ihmo@ihmo.fi

Oppilaspaikan peruuttamisesta on aina ilmoitettava musiikkiopiston toimistoon.

Huoltaja on myös velvollinen ilmoittamaan yhteystiedoissaan (osoite - ja puhelinnumerotiedot) tapahtuvista muutoksista toimistoon. Tunneilta poisjääminen ei ole hyväksyttävä oppilaspaikasta luopumisilmoitus.

 Oppilasmaksut ja tuntien pituudet lv. 2017 - 2018

Perheryhmät (0-2 v.) 45’ 115 €
       * Sisarusryhmät*  (0-3 v.) 115 € / lapsi
Leikkiryhmät (3-5 v.) 45–60’ 115 -130 €
Soitinryhmät (5-8 v.) 60’ 130 €
Rytmiikkaryhmät (5-8 v.) 60’ 130 €
Kuvataidemusiikkileikkikouluryhmät 90’ 165 €
Viikarieskaryhmät 1 x viikossa / á 90´min. / opetuskerta 165 €
Lauantairyhmien oppilasmaksut
Perheryhmät (0-2 v.) 45’   85 €
Leikkiryhmät (3-4 v.) 45’   85 €
Soitinryhmät (5-7 v.) 60’   95 €

Ryhmäaineissa ei ole sisaralennuksia.

Ryhmien minimikoot

Ryhmien minimikoko on 7 oppilasta. Kuvataidemusiikkileikkiryhmissä ja viikarieskariryhmissä 8 oppilasta.

Solistiaineiden lukukausimaksut TÄSTÄ...