Musiikin perusteet (teoria, säveltapailu)

Musiikin perusteet (teoria, säveltapailu)

Opiskelu 1.8.2018 voimaan tulevan uuden opetussuunnitelman mukaisesti:

1) Laajan oppimäärän opintoihin vuonna 2018 hyväksytyt alle 10-vuotiaat oppilaat aloittavat musiikin hahmotusaineiden, MUHA (musiikinteoria ja säveltapailu) opinnot integroidusti soittotuntien ohessa.

2) 10-vuotiaat ja sitä vanhemmat sekä jo aiemmin soitto-opintonsa aloittaneet oppilaat osallistuvat musiikin perusteiden (musiikinteoria ja säveltapailu) opiskeluun tasoryhmissä (MUPE 1, MUPE 2 jne.).

 

Musiikin perusteiden ryhmät (ajat ja opettajat)
lukuvuonna 2017-2018 löydät tästä linkistä: 
MUPE-ryhmät

Syksyllä 2018 alkaviin ryhmiin ilmoittaudutaan tällä sivulla elokuussa avautuvan ilmoittautumislinkin kautta tai ilmoittautumispäivänä  musiikkiopistossa.

Musiikin perusteet - Mupe (teoria, säveltapailu)

Musiikkiopistossa laajan oppimäärän mukaiseen opinto-ohjelmaan kuuluva musiikin perusteiden opiskelu aloitetaan sinä vuonna, kun oppilas siirtyy peruskoulun neljännelle luokalle eli noin kymmenen vuoden ikäisenä.

Alle 10-vuotiaat voivat halutessaan osallistua vapaaehtoiseen musiikkivalmennukseen tai kuoroon.

Musiikkivalmennus ja kuoro (vapaaehtoisia)

Musiikkivalmennus (I-II tasot) on tarkoitettu niille 6-9 -vuotiaille lapsille, jotka jo käyvät soittotunneilla, tai odottavat varasijalla soitonopiskelun alkamista tai haluavat muuten jatkaa leikinomaista musiikinopiskelua musiikkileikkikoulun jälkeen. Valmennuksen tarkoituksena on tukea lapsen musiikkiharrastusta monipuolisesti laulamisen, kuuntelemisen, musiikkiliikunnan ja soittamisen avulla. Tunneilla opetellaan musiikin perusteiden alkeita sekä tutustutaan musiikin eri lajeihin, historiaan ja säveltäjiin. Opettajana toimii varhaisiän musiikkikasvatuksen opettaja.

Kuoroja on kaksi, n. 6-8 -vuotiaat ja yli 9 -vuotiaat. Opettajana toimii varhaisiän musiikkikasvatuksen opettaja.

Perustaso

Perustasolla musiikin perusteet koostuu tasoista mupe 1-3 ja yleisen musiikkitiedon peruskurssista (=mupe 4). Mupe 1-3 -tasojen suorittaminen jakautuu neljälle vuodelle, ja yleisen musiikkitiedon peruskurssi (Mupe 4) kestää vuoden. Yhteensä opinnot kestävät viisi vuotta, ja viikoittainen oppitunnin kesto on 60 minuuttia. Opetuksen tavoitteena on, että oppilas oppii lukemaan, kirjoittamaan ja hahmottamaan musiikkia sekä tuntemaan musiikin historiaa ja sen tyylisuuntia.

Pääsääntöisesti kurssit suoritetaan osallistumalla oppitunneille. Kurssien tenttiminen on mahdollista poikkeustapauksissa, opettajan kanssa sovitun suunnitelman mukaan.

Mupe-opintojen aloitusikään mahdollisesti liittyvistä poikkeamista tai opintojen väliaikaisesta keskeytyksestä tulee keskustella ja sopia mupe-opettajan ja soitonopettajan kanssa sekä tarvittaessa tehdä välivuosianomus.

Kurssit
Opintojen eteneminen
Mupe 1
        1. vuosi
Mupe 2 alkava
        2. vuosi
Mupe 2 jatkava
        3. vuosi
Mupe 3
        4. vuosi
Mupe 4 (=YMT perustaso)
        5. vuosi

Musiikkiopistotaso

Musiikkiopistotasolla laajan oppimäärän päättötodistukseen liittyviä pakollisia kursseja ovat Säveltapailu I ja Teoria I. Näiden lisäksi yksi valinnainen kurssi valitaan seuraavista vaihtoehdoista: Harmoniaoppi, Yleinen musiikkitieto I, Muusikon perusvalmiudet ja Musiikkiteknologia (lv. 2013-14 teknologia toteutuu halukkaiden määrään mukaan, kysy tarkemmin opettajalta/toimistosta). *

Kaikki opistotason kurssit kestävät yhden lukuvuoden, ja viikoittainen oppitunnin kesto on 90 minuuttia. Pääsääntöisesti kurssit suoritetaan osallistumalla oppitunneille. Kurssien tenttiminen on mahdollista poikkeustapauksissa, mupe-opettajan kanssa sovitun suunnitelman mukaan.

Mahdollisesta opintojen väliaikaisesta keskeytyksestä tulee keskustella ja sopia mupe-opettajan ja soitonopettajan kanssa sekä tarvittaessa tehdä välivuosianomus.

Pakolliset kurssit
Opintojen eteneminen
Säveltapailu I
1.vuosi
Teoria I
2.vuosi
Valinnaiset kurssit

(yksi kurssi valittava seuraavista)

A)  Harmoniaoppi
3.vuosi
B)  Yleinen musiikkitieto I
3.vuosi
C)  Muusikon perusvalmiudet
3.vuosi
D)  Musiikin teknologia *
3.vuosi