Musiikin perusteet (teoria, säveltapailu)

Musiikin perusteet / Musiikin hahmotus

Tältä sivulta löydät ohjeet uuden ja vanhan opetussuunnitelman mukaisista tukiaineiden opiskeluista.

Opintonsa aloittavat alle 10-vuotiaat oppilaat

Opiskelu 1.8.2018 voimaan tulevan uuden opetussuunnitelman mukaisesti:

Laajan oppimäärän opintoihin vuonna 2018 hyväksytyt alle 10-vuotiaat oppilaat aloittavat musiikin hahmotusaineiden, MUHA (musiikinteoria ja säveltapailu) opinnot integroidusti soittotuntien ohessa. Heidät on jo sijoitettu soitinkohtaisiin muha-ryhmiin. Ennen oman soittotuntiajan sopimista tarkistathan oman muha-ryhmäaikasi muha-opettajaltasi.

Opintonsa aloittavat 10-vuotiaat ja sitä vanhemmat sekä vanhan opetussuunnitelman mukaan opiskelevat:

10-vuotiaat ja sitä vanhemmat sekä jo aiemmin soitto-opintonsa aloittaneet oppilaat osallistuvat musiikin perusteiden (musiikinteoria ja säveltapailu) opiskeluun tasoryhmissä (MUPE 1, MUPE 2 jne.). Ryhmiin ilmoittaudutaan alla olevan linkin kautta 7.8. alkaen.

Ennen vuotta 2018 opintonsa aloittaneiden ja yli 10-vuotiaille suunnattujen perustason musiikin perusteiden -kurssien sisällöissä on myös huomioitu uusi opintosuunnitelma ja kurssisisällöissä on erilaisia painotuksia:
Säpe - sävellys- ja improvisaatiopainotteista opetusta
Kuoro - oppimisen tukena kuorolaulu ja aina mahdollisuuksien mukaan omat soittimet
Tekno - musiikkiteknologiaa eri tavoin hyödyntävää opetusta
Kitara - kitaristeille suunnattua opetusta

Musiikin perusteiden ryhmät (ajat ja opettajat) lukuvuonna 2018-2019 sekä ilmoittautuminen tästä linkistä : 
MUPE-ryhmät

Huom! Osalla ryhmistä on poikkeukselliset alkamis- ja päättymisajankohdat. Nämä poikkeukset on merkitty listassa olevan ryhmän tietoihin. Ryhmiin voi ilmoittautua normaalisti.

Syksyllä 2018 alkaviin ryhmiin ilmoittaudutaan tällä sivulla 7. elokuuta avautuvan ilmoittautumislinkin kautta tai ilmoittautumispäivänä tiistaina 14.8.2018 musiikkiopiston Iiriksen toimipisteessä (os. Iiris-keskus, Itäkeskus, Marjaniementie 74).

Osa oppilaista on sijoitettu jatkaviin ryhmiin. Voit tarkistaa oman ryhmäsi tiedot tästä linkistä: RYHMÄKYSELY
Mikäli ehdotettu ryhmä ei sovi, voit ilmoittautua uuteen ryhmään 7.8. alkaen yllä olevasta linkistä.

Perustaso (vanha opetussuunnitelma)

Perustasolla musiikin perusteet koostuu tasoista mupe 1-3 ja yleisen musiikkitiedon peruskurssista (=mupe 4). Mupe 1-3 -tasojen suorittaminen jakautuu neljälle vuodelle, ja yleisen musiikkitiedon peruskurssi (Mupe 4) kestää vuoden. Yhteensä opinnot kestävät viisi vuotta, ja viikoittainen oppitunnin kesto on 60 minuuttia. Opetuksen tavoitteena on, että oppilas oppii lukemaan, kirjoittamaan ja hahmottamaan musiikkia sekä tuntemaan musiikin historiaa ja sen tyylisuuntia.

Pääsääntöisesti kurssit suoritetaan osallistumalla oppitunneille. Kurssien tenttiminen on mahdollista poikkeustapauksissa, opettajan kanssa sovitun suunnitelman mukaan.

Mupe-opintojen aloitusikään mahdollisesti liittyvistä poikkeamista tai opintojen väliaikaisesta keskeytyksestä tulee keskustella ja sopia mupe-opettajan ja soitonopettajan kanssa sekä tarvittaessa tehdä välivuosianomus.

Kurssit
Opintojen eteneminen
Mupe 1
        1. vuosi
Mupe 2 alkava
        2. vuosi
Mupe 2 jatkava
        3. vuosi
Mupe 3
        4. vuosi
Mupe 4 (=YMT perustaso)
        5. vuosi

Musiikkiopistotaso

Musiikkiopistotasolla laajan oppimäärän päättötodistukseen liittyviä pakollisia kursseja ovat Säveltapailu I ja Teoria I. Näiden lisäksi yksi valinnainen kurssi valitaan seuraavista vaihtoehdoista: Harmoniaoppi, Yleinen musiikkitieto I, Muusikon perusvalmiudet ja Musiikkiteknologia (lv. 2013-14 teknologia toteutuu halukkaiden määrään mukaan, kysy tarkemmin opettajalta/toimistosta). *

Kaikki opistotason kurssit kestävät yhden lukuvuoden, ja viikoittainen oppitunnin kesto on 90 minuuttia. Pääsääntöisesti kurssit suoritetaan osallistumalla oppitunneille. Kurssien tenttiminen on mahdollista poikkeustapauksissa, mupe-opettajan kanssa sovitun suunnitelman mukaan.

Mahdollisesta opintojen väliaikaisesta keskeytyksestä tulee keskustella ja sopia mupe-opettajan ja soitonopettajan kanssa sekä tarvittaessa tehdä välivuosianomus.

Pakolliset kurssit
Opintojen eteneminen
Säveltapailu I
1.vuosi
Teoria I
2.vuosi
Valinnaiset kurssit

(yksi kurssi valittava seuraavista)

A)  Harmoniaoppi
3.vuosi
B)  Yleinen musiikkitieto I
3.vuosi
C)  Muusikon perusvalmiudet
3.vuosi
D)  Musiikin teknologia *
3.vuosi