Musiikinopiskelu

Musiikinopiskelu

Itä-Helsingin Musiikkiopisto antaa musiikin laajan oppimäärän mukaista perusopetusta lapsille ja nuorille sekä valmennusta alan ammattiopintoihin aikoville. Laaja oppimäärä muodostuu musiikin perustason ja sille rakentuvan musiikkiopistotason opinnoista sekä niitä edeltävästä varhaisiän musiikkikasvatuksesta.